Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ardre Kaupungs slott

Vall Foto: Åsa Englund

Uppe på en klint i Ardre socken ligger Kaupungs slott. Ja, slott är vad forna befästningar kallas här på Gotland. En skogsstig leder dig runt fornborgen.

På Gotland finns ett 100-tal fornborgar, varav ett 30-tal är klintborgar likt Kaupungs slott. Fornborgar har ofta haft olika funktioner under olika tider. De kan ha varit kontrollstationer, flyktborgar eller befästa gårdar under oroliga tider och handelsplatser, tullstationer, tingsplatser, kultplatser eller kanske djurfållor under lugnare perioder. Alla borgar har inte fungerat samtidigt eller lika länge. Undersökningar visar att de flesta byggts och använts under främst järnåldern.

Denna fornborg vid Kaupungs klint mäter 100 x 80 meter. Från sydost till väster skyddas den av vallar och från norr till öster av naturlig klint. De idag nedrasade vallarna har en sammanlagd längd på 125 meter och är som mest 6 meter breda och 2 meter höga. Huvudingången ligger i sydväst och skyddas av krökta vallar.

Klint Foto: Åsa Englund

Inom en kilometer finns rester efter inte mindre än tre gårdar från tidig järnålder. Senare, när borgen övergivits, har den använts för begravningar. Inuti borgen finns nämligen två gravar.

Bra att veta för dig som är besökare

  • Marken är privatägd. Tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Från hänvisningsskylten är skogsvägen ojämn och gropig, vilket gör framkomligheten till parkeringen något begränsad.
  • Från informationsskylten till lämningen är det cirka 100 meter. Skogsstigar leder dig till och runt fornborgen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Ardre

Karaktär: Fornborg

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information i RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Bil: från Visby - kör väg 143 mot Ljugarn. Sväng av vid skylt mot Ardre, Katthammarsvik och följ sedan skylt mot Ljugarns golfklubb. Strax innan golfbanan på vänster sida finns en blå hänvisningsskylt mot fornborg.

Cykel: Gotlandsleden passerar i närheten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss