Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norrlanda Bringes

Bringes ruin. Foto: Länsstyrelsen Gotland län

Ruinen vid Bringes Foto: Länsstyrelsen Gotland län

Ruinen vid Bringes är rester av en medeltida farmannagård.

Idag återstår en cirka 9 meter hög ruin i två våningar, troligen var byggnaden uppförd i tre våningar.

De bevarade våningsplanen har likadana planlösningar med två rum och en korridor längs långsidan.

På bottenvåningen finns två kryssvälvda rum med små välvda fönsteröppningar som enda källa till dagsljus. I den tjocka vägg som skiljer rummen åt finns en trappa som leder upp till det andra våningsplanet. Här har korridoren haft stora fönster med valvbågar och kolonnetter som mittposter.

På ovanvåningen har spår som tyder på avträde hittats. Möjligen kan det tyda på att våningsplanet använts till boende.

I mittväggen på den andra våningen fortsätter trappan till, den i dag försvunna, tredje våningen. Här fanns endast ett enda tunnvälvt förrådsrum.

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns parkeringsplats för 2-3 personbilar. Ruinen är synlig från parkeringen.
  • Platsen ägs privat och ligger i anslutning till bostad. Tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Ruinen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Norrlanda

Karaktär: Medeltida ruin

Markägare: Föreningen Gotlands fornvänner

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningar i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Väg 143 mot Roma. Vid Roma kyrka, tag vänster mot Dalhem. Vid t-korsningen sväng höger mot Kräklingbo, efter ca 4 km, fortsätt högerin på en mindre väg mot Ganthem. Passera kyrkan och tag sedan höger på skyltad väg mot Stora Bringes.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss