Anga Trullhalsar

stensättning

Foto: Antonia Baumert

Det underliga namnet kan komma från att stenarna som står upp ur jorden påminner om troll med sträckta halsar. Det kan också komma från våtmarken i närheten, vilken kallas Bysträsket. Bysen är ett gotländskt sagoväsen som också kallades för Trullet. Så kanske är hela området egentligen en plats där den lömska Bysen håller till…

Resta stenar

Foto: Antonia Baumert

När gravfältet vid Trullhalsar användes under senare delen av järnåldern (cirka 600-800 e.Kr.) var havsytan 3-4 meter högre än idag. Kan du föreställa dig att det här funnits en hamn och att den bäck som rinner ut till Sandviken och våtmarkerna omkring är rester av en skyddad havsvik? Gravfältet låg förmodligen på en udde eller halvö nära strandlinjen.

Vid Trullhalsar finns drygt 300 gravar bestående av rösen, stensättningar och domarringar, där glest ställda stenar bildar runda eller avlånga formationer i marken. På många av gravarna ligger gravklot, runda stenar som lades på toppen.

Flertalet gravar har undersökts under 1900-talets början och sedan återställts. Man har hittat både män och kvinnor begravda. Särskilt bland kvinnogravarna har man hittat saker som tyder på att människorna varit ganska förmögna. Man har också hittat ben från björn och lodjur. Eftersom dessa djur aldrig funnits naturligt på Gotland är det möjligt att de döda haft en fäll med sig i graven. En del fick också med sig smycken, vapen eller något att äta.

Bra att veta för dig som är besökare

  • Sista kilometern av vägen ner till Trullhalsar är en mindre, gropig grusväg.
  • Från parkeringen till informationsskylten är det cirka 200 meters promenad. Stigen är ojämn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Socken: Anga

Karaktär: Gravfält

Markägare: Föreningen Gotlands fornvänner, Privat 

Skyddsform: Fornlämning

Mer information i RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Bil: från Visby - tag väg 147 mot Slite, tag av mot Dalhem. Vid kyrkan i Dalhem, tag vänster mot Hörsne. Fortsätt rakt fram vid Hörsne kyrka och vidare till t-korsning vid väg 146. Tag där vänster och direkt in på en mindre väg till höger mot Trullhalsar/Hammars. Efter 300 meter håll höger där vägen delar sig och fortsätt cirka 1 kilometer.

Cykel: Gotlandsleden passerar i närheten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss