Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kräklingbo Torsburgen

Torsburgen

Torsburgen Länk till annan webbplats., foto: Daniel Langhammer/ CC BY

I ett landskap som helt saknar modern bebyggelse ligger Torsburgen, Gotlands största fornborg. Upplev ett stycke försvarshistoria från järnåldern och njut av den vackra naturen!

I området ligger flera fornborgar exempelvis Herrgårdsklint och strax norr om fornborgen ligger gården Hajdeby, som har en rik förekomst av fornlämningar.

Torsburgen visar på hur fornborgarna har placerats strategiskt, utifrån naturens topografi. Fornborgen skyddas genom den naturliga klintkanten å ena sidan och mot land, i söder, har borgen kompletterats med en ca 2 kilometer lång stenmur, som på sina ställen är upp till 7 meter hög. Fornborgen ligger ca 70 meter över havet. Den räknas som en av de största fornborgarna i norra Europa.

Troligtvis byggdes fornborgen vid Torsburgen under århundradena 200-900 e. Kr. År 1992 härjades Kräklingbo av en omfattande skogsbrand, vars spår ännu är synliga i landskapet. I området mellan Hajdeby och Torsburgen brann nästan all skog, även myllan, ned.

I området mellan Torsburgen och Herrgårdsklint finns spår av flera stenbortt från historisk och förhistorisk tid. Stenbrotten har utgjort en källa för material till byggnationen av fornborgen och under medeltiden till byggnation av de medeltida kyrkorna och stenhugbebyggelsen.

Bra att veta för dig som besökare

  • Området skyddas som naturreservat. Information om naturreservatet och dess föreskrifter.
  • En markerad stig på ca 4 km leder dig genom fornborgen. Stigen är ojämn skogstig och på sina ställen kuperad.
  • Det finns två ingångar och parkeringar till fornborgen. Den norra Tjängvide luke och den södra Ardre luke.
  • Vid Tjängvide luke är terrängen mer kuperad, vid Ardre luke syns stenmuren tydligt direkt från parkeringen. Picknickbord finns precis innanför ingången till fornborgen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Kräklingbo
Karaktär: Fornborg
Markägare: Föreningen Gotlands fornvänner, Naturvårdsverket
Skyddsform: Fornlämning, naturreservat
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt