Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kräklingbo Torsburgen

Torsburgen

Torsburgen Länk till annan webbplats., foto: Daniel Langhammer/ CC BY

I ett landskap som helt saknar modern bebyggelse ligger Torsburgen, Gotlands största fornborg. Upplev ett stycke historia från järnåldern och njut av den vackra naturen!

I området ligger flera fornborgar exempelvis Herrgårdsklint och Grogarnsberget.

Torsburgen visar på hur fornborgarna har placerats strategiskt, utifrån naturens topografi. Fornborgen skyddas genom den naturliga klintkanten på ena sidan. I söder har borgen kompletterats med en ca 2 kilometer lång stenmur. På sina ställen är stenmuren 7 meter hög. Fornborgen ligger ca 70 meter över havet. Den räknas som en av de största fornborgarna i norra Europa.

Troligtvis byggdes fornborgen vid Torsburgen under århundradena 200-900 e. Kr. År 1992 härjades Kräklingbo av en omfattande skogsbrand. I området mellan Hajdeby och Torsburgen brann nästan all skog ner. Både på fornborgen och i området nedanför syns fortfarande spår av branden.

I området mellan Torsburgen och Herrgårdsklint finns spår av flera stenbrott från historisk och förhistorisk tid. Stenbrotten har utgjort en källa för material till byggnationen av fornborgen och under medeltiden till byggnation av de medeltida kyrkorna och stenhusbebyggelsen.

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns två ingångar och parkeringar till fornborgen. Den norra Tjängvide luke och den södra Ardre luke.
  • Vid Tjängvide luke är terrängen mer kuperad, vid Ardre luke syns stenmuren tydligt direkt från parkeringen.
  • Picknickbord och dass finns vid båda ingångarna.
  • Torsburgenleden går genom fornborgen. Mer information om Torsburgenleden

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornborgen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Området skyddas som naturreservat. Mer information om naturreservatet och dess föreskrifter.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Socken: Kräklingbo

Karaktär: Fornborg

Markägare: Föreningen Gotlands fornvänner, Naturvårdsverket

Skyddsform: Fornlämning, naturreservat

Mer information om fornlämningar i fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 143 mot Roma fortsätt till Ala och följ hänvisning mot Katthammarsvik och därefter mot Hajdeby/ Torsburgen.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss