Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stenkyrka Lilla Bjärsgravfältet

Lilla Bjärsgravfältet

Lilla Bjärsgravfältet Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

I Stenkyrka hittar du ett av Gotlands största gravfält. Den gamla vägen som slingrar sig mellan det 1000 gravarna som finns här.

De olika gravformerna tyder på att området använts under en lång tid, troligtvis både under järnåldern och under bronsåldern.

De vanligaste gravtyperna här är rösen och stensättningar. Rösena är över 6 meter i diameter, några med mittgrop. I en del av dem kan man se rester av stenkistor, några av dem har prytts med gravklot högst upp på röset.

Gotländska rösen

Rösen byggdes som gravplats under bronsåldern. De har ofta använts under lång tid och fungerat som gravplats åt flertalet personer. Under stenmassorna finns ofta staplade murar, torn eller kistor av kalkstenshällar. Gravarna är ofta placerade i utmarker för att markera revir.

Bra att veta för dig som besökare

  • För att ta sig in till gravarna behöver stätta passeras.
  • Informationstavlan sitter utanför inhägnaden/stättan i anslutning till parkeringen som är synlig från vägen.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Det betar djur i hagen, tänkt på att inte mata, klappa eller gå nära djuren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Gravarna skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Stenkyrka

Karaktär: Gravfält

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 149 och sväng in mot Stenkyrka, passare stenkyrka kyrka. Drygt 600 meter efter kyrkan ligger gravfältet på vänster sida (sevärdhets-kringla längs vägen).

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss