Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vamlingbo Fredarve slott

Fridarve Foto: Åsa Englund

Här uppe på heden finns en ruin från ett medeltida farmannaboningshus som tillhörde gården Fredarve.

Ingång bottenvåning Foto: Åsa Englund

Under medeltiden var det vanligt att de gotländska bönderna också var handelsmän, alltså en farmanna.

De skickliga hantverkare som byggde kyrkorna fick också bygga stenhus på gårdarna, och visst kan man se att det finns inslag som påminner om en kyrka, så som den huggna stenen, de välvda fönstren och dörrarna. Främst byggdes stenhus till de värdefulla handelsvarorna.

Idag syns två våningar, den andra delvis raserad, av boningshuset, som under medeltiden hade en eller möjligen två ytterligare våningar. Av de två våningarna som syns idag hade vardera våning två rum med dörr emellan. På långsidan fanns ingången till husets bottenvåning. Den andra våningen kunde nås via trappa på husets östra gavel.

I bottenvåningens större rum har det funnits en eldstad. Från det mindre rummet fanns tidigare en trappa som ledde upp till nästa våning.

Inne i huset Foto: Åsa Englund

Bra att veta för dig som besökare

  • Ruinen ligger i en hage som betas av kor. Tänk på att visa hänsyn och respektera djuren. Lämna inget skräp.
  • Från parkeringen till ruinen är det cirka 200 meter. Du tar dig in i hagen genom en öppningsbar grind eller över en stätta.
  • Informationstavlan sitter i anslutning till parkeringen.

Foto: Åsa Englund

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Ruinen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Vamlingbo

Karaktär: Medeltida ruin

Ägare: Föreningen Gotlands fornvänner

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningen i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby kör väg 140 söderut i ca 70 km till Fidenäs. Vid Fidenäs, följ skyltning mot Burgsvik, väg142. Vid Vamlingbo kyrka tag vänster mot Hamra. Fredarve ligger till vänster om vägen

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss