Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lokrume Lauks

Stenhus i tvåvåningar med sadeltak av falor.

Medeltida magasinsbyggnad Lokrume Lauks. Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Lauks i Lokrume är ett av de välbevarade medeltidshus som finns kvar på landsbygden. Visst kan man se att arkitekturen påminner om den samtida bebyggelsen i Visby?

Den medeltida gårdsanläggningen ägdes av landsdomaren Gervid Lauk på 1300-talet. Han var då Gotlands högsta domare. Idag finns ett stenhus i två våningar med vind under faltak. Fasaderna är idag oputsade. På norra och södra gaveln finns två respektive tre ljusöppningar. Västra långsidan har en ljusöppning till det ena rummet.

På bottenvåningen finns två kryssvälvda rum med separata ingångar. Övervåningen består av två rum åtskilda av en vägg i resvirkeskonstruktion och ovanför dessa ett loft som har varit täckt med ett tunnvalv. I höjd med övervåningen fanns tidigare en svalgång av trä.

Byggnadens övre våning är delvis rekonstruerad efter ett ras 1915.

Den här typen av byggnader hittar man både i städer och på landsbygden i Sverige och i Europa. Byggnaderna saknar ofta uppvärmningsanordningar. De har troligtvis inte använts till bostäder utan som förråd.

Bra att veta för dig som besökare

  • Fastigheten ägs av Lokrume hembydsföreningen och ligger intill bostadsbebyggelse, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Det finns utrymme att parkera vid informationsskylten, byggnaden är väl synlig.

För information om öppettider hänvisar vi till Lokrume Hembygdsförening. Länk till annan webbplats.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnaden skyddas som byggnadsminne enligt 3 kap kulturmiljölagen (1988:950)

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Lokrume

Karaktär: Medeltida magasin

Ägare: Privat

Skyddsform: Byggnadsminne

Hitta hit

Från Visby - kör väg 148 mot Fårösund, följ skyltar mot Lokrume, drygt 1,5 km efter Lokrume kyrka finns hänvisningsskylt mot Lauks

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss