Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hablingbo Havor

Havor

De arkeologiska undersökningarna vid Havor tyder på att borgen byggdes århundrandena kring Kristi födelse.

Borgen är byggd som en rund vall, omgiven av vallgravar, inuti vallen finns en 2 meter bred mur. När den byggdes låg den, likt många fornborgar, intill en sjö.

Här vid Havor hittades den så kallade Havorskatten. I ett bronskärl hittades ett vinset bestående av vinskopa och vinsil, tre bronsskopor och två bronsklockor samt en stor guldring, Havorringen. Ringen var 24 cm i diameter och daterad till år 0, bronsföremålen tror man är tillverkade något senare.

Bronsföremålen finns att se på Gotlands museum där även en kopia av Havorringen finns.

Man kan inte säkert vet hur borgen har använts men det är möjligt att den använts som en befästning eller inhägnad gård.

Vid undersökningarna påträffades hål efter stolpar och rester av nedbrunnen väktargång. Det har även påträffats spår efter hus och härdar inuti borgen.

Havor fornborg

Illustration hur fornborgen hur den kan ha sett ut, högra halvan, och hur den såg ut före och efter undersökningen, vänstra halvan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Hablingbo

Karaktär: Husgrund och fornborg

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Länk till RAÄ Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 142 till Hemse, fortsätt genom samhället och kör ytterligare 5 km. Tag höger mot Hablingbo, följ skylt mot Havor

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss