Hablingbo Havor

Havor

De arkeologiska undersökningarna vid Havor tyder på att borgen byggdes århundrandena kring Kristi födelse.

Havor fornborg

Fornborgen hur den kan ha sett ut, högra halvan, och hur den såg ut före och efter undersökningen, vänstra halvan.

Borgen är byggd som en rund vall, omgiven av vallgravar, inuti vallen finns en 2 meter bred mur. När den byggdes låg den, likt många fornborgar, intill en sjö.

Här vid Havor hittades den så kallade Havorskatten. I ett bronskärl hittades ett vinset bestående av vinskopa och vinsil, tre bronsskopor och två bronsklockor samt en stor guldring, Havorringen. Ringen var 24 cm i diameter och daterad till år 0, bronsföremålen tror man är tillverkade något senare.

Bronsföremålen finns att se på Gotlands museum där även en kopia av Havorringen finns.

Man kan inte säkert vet hur borgen har använts men det är möjligt att den använts som en befästning eller inhägnad gård.

Vid undersökningarna påträffades hål efter stolpar och rester av nedbrunnen väktargång. Det har även påträffats spår efter hus och härder innuti borgen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Hablingbo
Karaktär: Husgrund och fornborg
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ Fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt