Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sundre Kastal

Sundre kastal

Sundre kastal. Foto: Katarina Amér

Kastalerna har sitt ursprung från medeltiden, någon gång kring 1100-talet. De byggdes runt om längs Östersjöns kust. De flesta som är bevarade i Sverige finns här på Gotland.

Flera av de bevarade kastalerna här på Gotland ligger i anslutning till kyrkorna, men det byggdes även kastaler vid hamnar och handelsplatser. Kastalerna användes som skydd och försvar av människor och egendom. Kastalerna har också använts som vakttorn.

I tornen fanns flera våningar och trånga trappor eller flyttbara stenar och stegar som förband våningarna. Det var få ljusgluggar och det saknades eldstad. Däremot har latriner hittats i olika kastaler. Ingången låg ofta flera meter ovan mark, endast via stege kunde man ta sig in.

Den äldsta och kanske mest kända kastalen är Kruttornet i Visby. Kruttornet och kastalen i Lärbro är idag de enda som är bevarade i sin helhet, övriga är ruiner.

Enligt traditionen byggdes kastalerna i samband med härjningståg av hednafolk från öster.

Sundre kastal

Kastalen i Sundre är byggd av sandsten. Den har en diameter på cirka 12 meter, ytterväggarna är ca 1 meter tjocka. Idag återstår 12 meter av det torn som man tror var cirka 14 meter under medeltiden. Här ligger porten hela fem meter ovan mark. Idag finns en dörr i bottenvåningen så vill du gå in behöver du inte använda stege!

Dörren i bottenvåningen och hissbomen tror man kom till under 1800-talet då kastalen kan ha använts för förvaring av strandgods.

Kastalen består av tre våningar, med en bevarad kupol. En trappa i muren leder upp till den öppna försvarsplattformen på taket. Här syns rester av en vaktkur och bröstvärn.

Enligt sägnen belägrade Valdermar Atterdag här på sitt härjningståg år 1361, när folk i trakten sökt sig skydd i kastalen.

Bra att veta för dig som besökare

  • För att ta sig in till kastalen behöver du passera en stätta. Informationsskylten sitter utanför inhägnat område.
  • Det betar lamm i hagen, tänk på att inte klappa, mata eller gå för nära djuren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Kastalen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Sundre

Karaktär: Medeltida ruin

Fastighetsägare: Sundre skifteslag

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om kastalen i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 142 till Sundre kyrka. Kastalen är synlig från vägen.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss