Tofta Gnisvärd skeppssättning

Skeppssättning Tofta Gnisvärd

Skeppssättning Tofta Gnisvärd Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

I Gnisvärd hittar du Gotlands störst bevarade skepssättning. Den är 45 meter lång och 7 meter bred.

Det finns cirka 350 skeppssättningar på Gotland och till skillnad från rösen, som ofta använts åt flera person, så är skeppssättningarna ofta gravplats åt endast en person.

Skeppssättningarna är byggda av tätt ställda gråstensblock eller kalksten. Ofta ligger flera skepp tillsammans med gemensamma stävstenar.

Den döde brändes på bål och de krossade benen tvättades och lades i lerkärl som placerades i eller vid skeppssättningen. Vid utgrävningar hittar man också ibland gravgåvor, exempelvis rakknivar och pincetter.

De tre skeppssättningarna vid Gnisvärd har varierande storlekar.

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns plats för cirka 2-3 bilar på en parkeringsficka längs vägen.
  • Informationstavlan sitter i nära anslutning till vägen och en av skeppssättningarna. En skoggsstig leder dig till de andra lämningarna.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Tofta

Karaktär: Skeppssättning

Fastighetsägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 140 mot Tofta, sväng av mot Gnisvärd N:a, kör ca 1 km in på vägen. Sevärdhetskringla sitter längs vägen vid lämningarna.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss