Fårö Helgumannen Fiskeläge

Helgumannen fiskeläge Foto: Susanne Hallander

Helgumannen fiskeläge Foto: Susanne Hallander

Denna säregna placering, oskyddat på en klapperstenstrand, är ett särdrag som gjort Helgumannens fiskeläge uppmärksammat och ofta avbildat.

Fiskeläget har höga nationella kulturhistoriska värden som ett välbevarat och särpräglat fiskeläge med långa traditioner. Det består av ett 20-tal bodar, med några få undantag, uppförda i trä.

Helgumannen är välkänt över hela landet i skildringar och på bilder från Gotland och är sinnebilden för den gotländska kustkulturen.

I fiskelägets direkta omgivning finns spår av gistgårdar i form av grundstenar som har stadgat gistgårdens stolpar. El saknas men dricksvatten finns i en naturlig källa i ett område med låga raukar ca 100 meter sydost om fiskeläget.

Helgumannen fiskeläge Foto: Susanne Hallander

Helgumannen fiskeläge Foto: Susanne Hallander

Bra att veta för dig som besökare

 • Bodarna och de tillhörande redskapen ägs privat. Tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
 • Fiskeläget är väl synligt från vägen.
 • Informationsskylt finns vid parkeringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fiskeläget ligger inom naturreservatet Langhammars.

Mer information om naturreservatet Länk till annan webbplats.

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • gräva, hacka, mejsla, borra eller på annat sätt skada mark, fast berg eller block,
 • förflytta eller bortföra sten, block eller fossil,
 • föra eller parkera motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • ställa upp husvagn eller övernatta i husbil,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningsställda eldplatser

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Socken: Fårö

Karaktär: Fiskeläge

Markägare: Privat

Skyddsform: Anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen

Hitta hit

Langhammars ligger på nordligaste Fårö; nås antingen västerifrån via Digerhuvud naturreservat eller via avfart 2 km nordost om Fårö k:a.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss