Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hellvi Ihre

Foto: Kristin Löfstrand

Foto: Kristin Löfstrand

Vid Stora Ihre hittar du ett av Gotlands största järnåldersgravfält. Här finns ungefär 1000 gravar, alla är dock inte synliga ovan mark.

Gravfältet tros ha använts i över tusen år fram till ca 1050 e.Kr. av människor från 2-3 gårdar som legat i närheten av de nuvarande Ihregårdarna.

De äldsta gravarna ligger i norra delen av fältet. Där är brandgravarna vanligast, det vill säga att den döde har bränts före begravningen. I söder ligger de yngsta gravarna med skelett från vikingatid.

Flera av mansgravarna från vikingatiden innehöll vapen. Vapen kan, utöver användning i krig, ha använts för att visa hur högt uppsatt ägaren var.

En bildsten från 400-talet har hittats här, den återfinns idag på Fornsalen.

Bra att veta för dig som är besökare

  • Det finns ingen parkering i anslutning till gravfältet.
  • För att ta sig till lämningarna och informationsskylt måste stätta passeras.
  • Terrängen är något kuperad

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Från Visby: Kör väg 148 mot Lärbro, passera Lärbro och sväng vid skylt mot Takstens. Cirka 3 km in på vägen på vänster sida ligger gravfältet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Socken: Hellvi

Karaktär: Gravfält

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 148 mot Lärbro, passera Lärbro och sväng vid skylt mot Takstens. Cirka 3 km in på vägen på vänster sida ligger gravfältet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss