Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Buttle Änge

Bildstenar vid Buttle,

Bildstenar vid Buttle, foto: Katarina Amér

Buttle socken har ett mycket välbevarat kulturlandskap från järnåldern. Järnåldersgårdarna, landskapet och de historiska gårdarna gör det möjligt att uppleva och förstå kulturlandskapets historia över en period på 2000 år.

Gotländska bildstenar

Under järnåldern restes på Gotland flertalet praktfulla bildstenar, huggna och fyllda med mönster och bilder. De flesta bildstenarna är minnesstenar. Kanske var det romarna som inspirerade gotlänningarna att resa bildstenar.

De tidigaste bildstenarna härstammar från 400-talet. Dessa är oftast placerade på gravfält, formade som en yxegg. Under 700-talet placeras bildstenarna vid vägar och vid andra väl synliga platser. Bildstenarna hade vid den här tiden flera bilder.

Bildstenarna vid Buttle

Bildstenarna här vid Buttle änge står på sin ursprungliga plats, längs den gamla vägen mellan Lojsta och Etelhem. Den ena är nästan 4 meter hög och är den största bevarade bildstenen på Gotland. Det finns ännu spår av huggna reliefbilder. Över- och underdelen är indelade i fält med figurer, längst ner seglar ett skepp.

Buttle änge

Buttle socken har ett mycket välbevarat kulturlandskap från järnåldern. Det finns flertalet intakta system av hägnader som ramar in de centrala delarna av socknen. Vid Buttle änge finns husgrunder från järnåldern som under flera år undersökts av Uppsala Universitet Campus Gotland.

Vägen genom socknen i öst-västlig riktning har i stort samma sträckning som under medeltiden.

Järnåldersgårdarna, landskapet och de historiska gårdarna gör det möjligt att uppleva och förstå kulturlandskapets historia över en period på 2000 år.

Bra att veta för dig som besökare

  • Området ägs privat och bildstenarna ligger intill privat tomt. Tänk på att visa hänsyn.
  • Parkera på anvisad parkering och följ skyltning/stig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Buttle

Karaktär: Bildstenar, husgrunder

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information i RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Bil: från Visby - kör väg 148 mot Roma. Fortsätt genom Roma, åk mot Buttle och följ skyltning mot Guldrupe, sedan mot bildstenar.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss