Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gammelgarn Herrgårdsklint

Stenmur Foto: Åsa Englund

Fornborgen vid Herrgårdsklint ligger något avsides till och stigen dit är något kuperad. Väl däruppe på klinten möts du av en vacker utsikt.

Husgrund och stenmur Foto: Åsa Englund

Fornborgen vid Herrgårdsklint begränsas på tre sidor av stup- en så kallad klintborg, där naturliga avgränsningar i form av klintkanter har använts för att bygga en borg. Lättillgängliga platser har förstärkts med murar som krönts av träpalissader. Det finns fortfarande en 2m hög bevarad mur på den södra sidan- det var troligtivs här i söder som borgens ingång en gång var.

Inne i borgen finns sex husgrunder, vilket är ovanligt för gotländska förhållanden. Eftersom de är ihopbyggda är det svårt att av göra hur många hus det egentligen var. Alla husgrunder är undersökta och de visar sig härstamma från järnåldern.

Husgrund inne i borgen Foto: Åsa Englund

Vi vet inte säkert hur borgarna har använts. Troligtvis har borgarna haft olika användningar på olika platser men användningen har säkert även varierat över tid.

Det finns ett 100-tal fornborgar på Gotland, den största, Torsburgen, hittar du strax intill Herrgårdsklint.

Träpallisad fornborg

Illustration hur en träpalissad kan ha sett ut. Illustration gjord av Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Gammelgarn
Karaktär: Fornborg
Markägare: Naturvårdsverket
Skyddsform: Fornlämning, naturreservat
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt