Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tingstäde Bulverket

Där ute, under ytan, finns Bulverket Foto: Åsa Englund

Bulverket i Tingstäde är vår mest dolda och märkligaste besöksplats, bulverket ligger nämligen på botten av Tingstäde träsk.

Ursprungligen bestod bulverket av en gigantisk fyrkantig, 170 x 170m stor träplattform med öppet vatten i mitten. Byggnadsverket runt om fanns en rund pålspärr. På plattformen stod många hus av olika konstruktionssätt. Trots att flera forskare tidigare presenterat teorier om Bulverket, finns än idag inget säkert svar kring varför det byggdes.

Redan 1868 nämns bulverket av Oscar Montelius, en av pionjärerna inom svensk arkeologi. Arvid Zetterling fördjupar sig i bulverket och intressera sig för vad lokalbefolkningen kallade Bulverket. Under perioden 1910- 1930 genomförde han flera undersökningar. Nästan 600 byggnadstimmer bärgades och dokumenterades noggrant. En liten del av allt timmer finns kvar i Historiska museets samlingar.

 

3D-modellering av del av bulverket som ligger på sjöbotten, gjord av Peter d´Agnan, CHAB, CC-BY

3D-modellering av Peter d´Agnan, CHAB, CC-BY

År 1995 skrev Johan Rönnby avhandlingen ”Bålverket”, efter en undersökning av en del av fornlämningen. Hans frågeställning handlade om vem som kan ha stått bakom byggnadsverket. Forskningen gav en bättre kartering, datering till 1130-talet. Forskningen konstaterandet att konstruktionen byggts under kort tid, kanske bara en vinter och att den övergavs kort efter byggnadsfasen. Orsaken var att konstruktionen började sjunka ner i träskets mjuka botten. Johans teori var att olika maktskiften låg bakom behovet av en sjöborg.

Husen på plattformen var byggda i skiftesverk, det som på Gotland kallas ”bulhus”, resvirke, som mest förknippas med våra första träkyrkor "stavkyrkor". Husen byggdes också av knuttimring som nästa helt försvinner som byggnadssätt på ön under 1700-talet.

Själva fundamentet, plattformen, som husen stod på, var uppbyggt av stora fyrkanter med flera varv trästockar som vilade på bottnen.


I jämförelse med de få medeltida träbyggnader som är bevarade, samt de arkeologiska fynd som idag är kända, är Bulverkets tusentals byggnadsdelar unika. Delarna, nerbäddade i den syrefattiga kalkleran har bevarats ovanligt bra, och möjliggör rekonstruktion av hela hus. Byggnaderna här kan
ge oss kunskaper kring utvecklingen av vår träbyggartradition.

Foto taget ovanifrån, stockar från bulverket ligger i kvadrat. Foto: Peter d´Agnan CHAB, CC-BY

Foto: Bulverket sett ovanifrån, Peter d´Agnan CHAB, CC-BY

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns stor asfalterade parkering.
  • För närvarande finns ingen informationsskylt.
  • Sommartid är Tingstäde träsk en populär badplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Bulverket skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Socken: Tingstäde

Karaktär: Försvarsanläggning

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 148 mot Fårösund, strax norr om Tingstäde kyrka ligger Tingstäde träsk på höger sida.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss