Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Visby Galgen

Galgen

Galgen Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Uppe på den karga klintkanten, väl synlig från land och hav, kan man se galgen. Galgen i Visby är den enda stående medeltidagalgen i hela skandinaviens.

Galgen är en medeltida avrättningsplats. Det låter som en otäckt evenemang som man helst vill slippa att se! Men, under medeltiden var det många som gick för att titta på avrättningar som var offentliga tillställningar.

De flesta avrättningarna under medeltiden skedde genom hägning. Snarorna fästes i krokar som satt fast i träbjälkar som låg på stenpelarna. Snaran träddes över halsen på den dödsdömda. Personen fick sen klättra upp på en stege som knuffades undan. Under senare tid ersattes hängningsmetoden av halshuggning.

Dödsstraffet skulle ha en avskräckande effekt, varför avrättningen var utdragen och plågsam. De arkeologiska undersökningarna som gjorts i området visar på att flera av de människor som avrättades här också begravdes här. Eftersom den avrättade inte fick sin sista vila i vigd jord, innebar dödstraffet även att denne inte fick möjlighet till själsfrid och evigt liv.

I Europa finns liknande exempel på galgar, från 1400-talet. Vi tror att Galgen i Visby är byggd redan under 1200-talet. Halshuggningen av hattmakaren Anders Johan Hasselberg år 1845 var sista gången som galgen användes som avrättningsplats.

Idag är det ett populärt utflyktsmål med fin utsikt och vackra stigar.

Bra att veta för dig som besökare

  • Galgberget är ett naturreservat bildat av Gotlands kommun. För mer information kring naturreservatet hänvisas till kommunen.
  • Parkeringen rymmer bussar och ligger i nära anslutning till galgen och informationsskylt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Galgen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Socken: Visby

Karaktär: Avrättningsplats

Markägare: Gotlands kommun

Skyddsform: Galgen skyddas som fornlämning, området Galgberget skyddas som naturreservat

Mer information om fornlämningar i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: kör ca 1,5 km norrut på väg 149. Galgen ligger på vänster sida.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss