Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Visby Galgen

Galgen

Galgen Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Uppe på den karga klintkanten, väl synlig från land och hav, reser sig Skandinaviens idag enda stående medeltida galge.

Avrättningarna var ofta välbesökta, offentliga tillställningar. Under medeltiden var hängning den dominerande avrättningsmetoden. Snarorna fästes i krokar som satt fast i träbjälkar som låg på stenpelarna. Snaran träddes över halsen på den dödsdömda som fick klättra upp på en stege som knuffades undan. Under senare tid ersattes hängningsmetoden av halshuggning.

Dödsstraffet skulle ha en avskräckande effekt, varför avrättningen var utdragen och plågsam. De arkeologiska undersökningarna som gjorts i området visar på att flera av de människor som avrättades här också begravdes här. Eftersom den avrättade inte fick sin sista vila i vigd jord, innebar dödstraffet även att denne inte fick möjlighet till själsfrid och evigt liv.

I Europa finns liknande exempel på galgar, från 1400-talet. Galgen i Visby tros dock vara byggd redan under 1200-talet. Halshuggningen av hattmakaren Anders Johan Hasselberg år 1845 var sista gången som galgen användes som avrättningsplats.

Bra att veta för dig som besökare

  • Galgberget är ett naturreservat bildat av Gotlands kommun. För mer information kring naturreservatet hänvisas till kommunen.
  • Parkeringen rymmer bussar och ligger i nära anslutning till galgen och informationsskylt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Visby
Karaktär: Avrättningsplats
Markägare: Gotlands kommun
Skyddsform: Galgen skyddas som fornlämning, området Galgberget skyddas som naturreservat

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt