Norrlanda Butrajvs

Skeppssättning

Skeppssättning Foto: Katarina Amér

Längs vägen, en dryg halvkilometer väster om Norrlanda fornstuga, seglar fyra skeppssättningar på torra land.

Under Bronsåldern, ca 1500-500 f.Kr. började man bygga gravar i from av skeppssättningar. Här, liksom på många andra platser, ligger flera skepp varav två av dem sitter ihop. Det är främst ett av skeppen som syns tydligt.

På Gotland finns cirka 350 skeppssättningar. För det mesta begravdes en person i varje skeppssättning, till skillnad från rösen som vanligen använts som begravningsplats åt flera personer.

Bra att veta för dig som besökare

  • Besöksplatsen ligger längs vägen i anslutning till väggrenen. Det finns ingen avsedd parkering i anslutning till platsen. Tänk på trafiksäkerheten när du besöker platsen.
  • Lämningarna ligger på privat mark, tänk på att visa hänsyn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Gravarna skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Socken: Norrlanda

Karaktär: Gravplats Bronsålder

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör mot Dalhem. Vid Dalhem kyrka ta av mot Hörsne och följ sedan skyltning mot Norrlanda.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss