Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Öja Faludden Kulturväg

Stenmur längs väg

Stenmur, foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Vägen sträcker sig till Faluddens yttersta spets i öster, en ca 6,5 kilometer lång väg, väl värd att färdas. Vägen tar dig genom ett landskap med ett utbrett system av stenmurar, som delvis ligger till grund för att området är ett riksintresset för kulturmiljö.

De omfattande systemet av stenmurar, eller stentun som det kallas på Gotland, tros ha uppstått när människan började hålla boskap, alltså för ca 4000 år sedan, någon gång i slutet av stenåldern och början av bronsåldern. Nu är inte just dessa murar från stenåldern, utan tillkomna under 1700- och 1800-talen, när laga skifte genomfördes och böndernas jord lades ihop till större enheter. På flera av våra besöksplatser kan du dock se lämningar av hägnadssystem från förhistorisk tid.

Stenmurarna markerade ägogränser och höll djuren borta från den dyrbara odlade markens grödor och ängens foder.

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så de förblir synliga längs dessa kulturvägar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Väg, 505, sträcker sig från Öja till Faludden.
Faludden är ett natura 2000 område och fågelskyddsområde

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så de förblir synliga längs dessa kulturvägar.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss