Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Burs Tomtbod fiskeläge

Tomtbods fiskeläge

Tomtbods fiskeläge Foto: Kristin Löfstrand

Vid strandängarna i Burs på södra Gotland ligger fiskeläget Tomtbod. Idag är dess ålderdomliga bebyggelse, som berättar om Gotlands långa fisketraditioner, skyddat som byggnadsminne.

Gotlands bönder ägde ofta en strandbod i ett fiskeläge vid kusten. Redan på 1600-talet berättas det om fiskeläget Tomtbod Strandbod som senare fick namnet Tomtbod. En gång var detta ett stort fiskeläge som även nyttjades av grannsocknarnas bönder.

Fiskeläget hyser 32 stycken bodar från olika århundraden. Här finns flera ålderdomliga bodar i sten eller bulteknik och åtskilliga har haft flistak. De är byggda i både sten och trä med flacka tak. På bilden nedan ser du en av bodarna som fortfarande har det karaktäristiska flistaket kvar. Nyare bodar finns även i resvirke, men dessa har till storlek och form anpassats till de äldre.

Den öppna platsen där näten hängdes på tork, gistgarden, ser man fortfarande. Kvar finns också en enkel variant av fyr, lysstång. Det är en lång och hög stolpe med en järnkorg högst upp. Lysstången tjänade en viktig roll för att fiskarna skulle kunna navigera i mörkret.

Inget fiskeläge på ön har kvar så många länningar som Tomtbod. I fiskelägets mitt finns en brygga. Utanför böjer sig två enkla vågbrytare av gråsten.

När fiskeläget var aktivt samlades man här under några intensiva veckor under vår och höst. Här vid Tomtbod kan du se resterna av ett aktivt fiskeläge, bodarna var då främst redskapsskjul. Skorstenarna avslöjar att några av bodarna har varit inredda med eldstäder.

Fiskarna som fångades var främst strömming som saltades i tunnor för att kunna användas dagligen året om.

Redskapen tillverkades hemma. Strömmingsgarnet gjordes av en och en halv mil lång spunnen lintråd som bands upp i 34 000 knutar. Repet upptill gjordes av tagel eller kohår. Flötena tillverkades av bark och sänken av stenar som man borrat hål i, ett tidskrävande arbete som kunde ta hela vintern att slutföra.

Fiskebod med flistak

Fiskebod med flistak Foto: Kristin Löfstrand

Bra att veta för dig som besökare

  • Parkering, där även informationsskylten finns, ligger i direktanslutning till fiskeläget.
  • Bodarna är privatägda. Tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Byggnadsminnesförklaringen omfattar samtliga bodar (exteriört) samt området med lysstänger, länningar, bryggor, vågbrytare och tunen.

Information om byggnadsminnen i Gotlands län

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Socken: Burs

Karaktär: Fiskeläge

Ägare: Privat

Skyddsform: Byggnadsminne

Hitta hit

Bil: från Visby - kör väg 142 till Hemse. Tag av mot Ronehamn, fortsätt förbi Rone kyrka och kör nästa avtagsväg mot Burs. Kör cirka 2 kilometer och följ skyltar mot Tomtbod.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss