Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norrbys i Väte Kulturreservat

Bostadshuset på Norrbys i Väte. Foto: Länsstyrelsen.

På kulturreservatet Norrbys i Väte vill vi bevara, inspirera och levandegöra livet på en gård som det kunde se ut för några generationer sedan. Kanske du känner igen dig?

Gården Norrbys kulturhistoriska värde ligger i att den är en typisk mellanstor gotländsk gård från 1900-talets första hälft. Den har en välbevarad gårdsmiljö med en intakt ägostruktur. Kulturreservatet består av ca 30 hektar mark.

Historia

Gården Norrbys i Väte är känd sedan 1570-talet. I 1653 års revisionsbok som beskriver alla gårdar på Gotland nämns Norrbys. Gården som då ligger öde beskrivs som ett halvt kronohemman som tillhörde staten. År 1790 friköps gården och har sedan dess ägts av samma släkt fram till år 1995. Gården testamenteras då till Föreningen Gotlands Fornvänner.

Människorna och husen

De sista boende på Norrbys är syskonen Johansson. Berättelserna om Edvin (1900–1985), Martha (1903–1995) och Erik (1911–1975) och deras livsgärningar bidrar till att intressanta personhistorier är knutna till platsen.

Syskonen byggde bostadshuset år 1936 och det ersatte då en äldre parstuga. Materialet från stugan återanvändes i det nya huset. Ladugården uppfördes 10 år tidigare. Mellan åren 1926 och 1936 uppfördes de övriga uthusen. Kvarnen är en av få bevarade vattenkvarnar på Gotland. Här har malning skett ända in i nutid. Håll utkik, i början på maj kan det vara dags för maldag!

Följ gärna med på en guidning eller läs själv mer om syskonen och byggnaderna på Gotlands museums webbplats.

Tillgänglighet

Länsstyrelsen och Gotlands museum arbetar ständigt med tillgänglighetsfrågor för att så många som möjligt ska kunna uppleva kulturreservatet på sina egna villkor.

Det biologiska och immateriella kulturarvet

Det biologiska kulturarvet länkar samman historia och biologi, det vill säga hur människan använt naturen över lång tid. Hur kan vi då se spåren efter det biologiska kulturarvet? Här blir själva platsen framför oss en rik källa till berättelser. När du vandrar längs kulturstigen kan du se en del exotiska trädslag. Brodern Edvin var intresserad av skogsbruk och planterade in såväl barr- som lövträd. Skyltar längs stigen berättar om träden.

Som immateriellt kulturarv räknas alla spåren efter hantverks- och kunskapstraditioner, samt uråldrig redskapsanvändning. Vid Norrbys är berättelserna om syskonens liv och deras kunskap ett sådant exempel.

Naturreservatet Bäcks

Granne med kulturreservatet finns naturreservatet Bäcks. Förutom naturvärden finns även kulturvärden i skogen. Passa på att gå en promenad även här

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka kulturreservatet Norrbys i Väte. Tänk på att utöver allemansrätten så gäller följande:

För allmänheten är det inte tillåtet att:
§ föra motordrivet fordon,
§ göra upp eld,
§ bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
§ avsiktligt skada, döda eller samla in djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Skyddsår: 2002

Socken: Väte

Karaktär: Gårdsmiljö

Areal: 30 hektar

Markägare: Föreningen Gotlands fornvänner

Förvaltare:
Gotlands museum
0498-29 27 00

Skyddsform: Kulturreservat, Byggnadsminne

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss