Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bro Stainkalm och Bro offerkälla

Röse Foto: Åsa Englund

I området kring Bro kyrka finns många fornlämningar. Idag kan platsen vid röset stainkalm möjligen upplevas något ödslig, men mängden fornlämningar tyder på att platsen under bronsåldern, cirka 1800 – 500 f.Kr., var full av liv och rörelse.

Bronsåldersrösen

Rösen byggdes under äldre bronsålder, cirka 1800 – 1100 f.Kr. Gravplatserna placerades oftast i utkanten av markerna för att markera revir.

Av de undersökningar som gjorts vet man att storrösen ofta innehåller flera gravplatser. Arkeologer påträffar där både skelett och brända ben. Däremot förväntar man sig inte att det ska finnas något organiskt material kvar, eftersom allt sådant lätt förstörs av luftens syre, som lätt tränger sig in bland rösets stenar.

Under stenmassan finns ofta konstruktioner av något slag, såsom murar och staplade torn. I mitten och längst in påträffas en eller flera kistor, byggda av stora kalkstenshällar.

Stainkalm Foto: Åsa Englund

Stainkalm

Före Bro kyrka ute på kal hedmark tronar ett mäktigt bronsåldersröse, Bro stainkalm.

Idag är Bro stainkalm 38 meter i diameter och nästan 4 meter högt, men från början var röset betydligt högre och mer regelbundet. Under senare tider har man nämligen använt röset som stentäkt och mycket sten har med tiden försvunnit härifrån till stengärdsgårdar och annat i trakten.

Bro stainkalm, liksom de flesta andra storrösen på ön, förknippas med sagor, sägner och spökerier. I detta röse, berättar sagan, bodde rika troll. Det finaste de ägde var en stor guldkalk, en dryckesskål av guld. Denna ville många i bygden åt, bland annat prästen som ville ha den till sin kyrka. Genom mycken list flera torsdagskvällar i rad lyckades han så småningom äntligen få tag i den. Är det den kalken som används i kyrkan än idag?

Fornlämningsområde

Mittemot stainkalmen, på andra sidan vägen, syns två resta stenar. Folktron berättar att det är två oxar. Dem hade en rik bonde tänkt skänka till kyrkan, om hans blinda barn återfick sin syn. Redan på vägen till kyrkan blev barnet seende. Bonden ville vända, men då förvandlades oxarna till sten.

På den här sidan vägen hittar du flera fornlämningar. Här finns fyra rösen och två skeppssättningar. Skeppssättningar är gravar som var vanliga under den senare bronsåldern. Till skillnad från rösen så är det vanligen bara en person som är begraven i skeppssättningarna. Här finns även stensättningar som är gravar från järnåldern.

Offerkällan

Bro kyrka var under medeltiden en känd offerkyrka. Hit kom man för att offra pengar men också för att se det heliga kors som fanns i kyrkan. Men bronsåldersgravar och bildstenar vittnar om att platsen var viktig redan under förhistorisk tid.

Enligt sägnen byggdes Bro kyrka på platsen för en offerkälla. Några hundra meter öster om kyrkan ligger ännu en offerkälla.

Bra att veta för dig som besökare

  • Informationsskylt finns i anslutning till parkeringen vid röset, stainkalm.
  • För att besöka fornlämningsområdet på andra sidan vägen behöver stätta passeras. Informationsskylt finns vid stättan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Bro

Karaktär: Röse, källa

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information i RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Bil: Från Visby - kör väg 148 norrut mot Bro. Cirka 2 kilometer före Bro kyrka ligger röset på höger sida vägen, väl synligt från vägen.

Buss: linje 20 passerar i närheten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss