Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Alskog Gålrum

Gålrum

Gålrum Foto: Alicia Bristulf

Vid detta imponerade gravfält finns över 100 bronsåldersgravar. De flesta gravarna är under mark men det finns lämningar av både rösen och skeppssättningar som ännu är synliga ovan mark. Under ett och ett halvt årtusende (från cirka 1500 f.Kr.) har människor begravts på detta gravfält.

Vikingatida bildsten

Bilden ovan visar en bildsten från vikingatiden. Den här bildstenen har flyttats hit från sin ursprungliga plats längre upp i socknen. Numera är det nästan omöjligt att se de bilder och mönster som en gång i tiden upptagit hela stenens yta.

Bronsåldersgravar

Under den äldre bronsåldern, 1800-1100 f.Kr., började man begrava människor i monumentala gravar, så kallade rösen. Rösena användes under lång tid och det återfinns oftast gravar av flera personer i ett röse.

Enligt traditionen är Gotlands förste hövding i Sudertredingen begravd i röset Digerrojr som ligger här vid Gålrum. Diger betyder stor och visst är namnet passande, röset mäter 30 meter i diameter och är 4 meter högt. Röset anlades cirka 1800 f.Kr. Tyvärr är det ganska svårt skadat men det finns ännu rester som tydligt visar att det varit ett röse och runt rösets fot kan man fortfarande se de dubbla raderna av stora stenar som en gång begränsat röset.

Dubbla rader av stora stenar som en gång begränsat röset.

Dubbla rader av stora stenar som en gång begränsat röset. Foto: Alicia Bristulf

Under den yngre bronsåldern, ca 1000-500 f.Kr., ändrades gravarnas utseende. Från att ha byggt rösen byggdes nu istället skeppssättningar. Skeppssättningarna är byggda av tätt ställda gråstensblock eller kalkstenar. Ofta ligger flera skepp tillsammans, ibland till och med sammanbyggda med gemensamma stävstenar. Här vid Gålrum hittar du sju skeppssättningar, alla seglandes mot söder.

Gravarna innehåller oftast brända ben efter en person. Benen krossades och lades ibland tillsammans med gravgåvor i ett lerkärl. Gåvorna var ofta av brons och var vardagsföremål som exempelvis rakkniv och pincett.

Skeppssättningar förekommer nästan enbart på Gotland, här finns hela 350 stycken. Forskningen menar att de gotländska skeppssättningarna uppförts under en period av 400 år, 1100-700 f.Kr.

Skeppssättning Foto: Åsa Englund

Bra att veta som besökare

  • Delar av Gålrum ligger i Ollajvs naturreservat. Information om naturreservatet och föreskrifter. Öppnas i nytt fönster.
  • För att ta sig in till fornlämningsområdet behöver stätta passeras och det betar lamm i hagen. Tänk på att respektera djuren. Medföljande hundar ska hållas kopplade.
  • Parkeringen är i direkt anslutning till informationsskylten och delar av lämningarna är synliga från parkeringen eller ligger längs vägen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Socken: Alskog

Karaktär: Gravfält, bronsålder

Markägare: Gotlands fornvänner, Privat

Skyddsform: Fornlämning, naturreservat, natura 2000.

Hitta hit

Bil: från Visby - väg 143 mot Ljugarn, ca 40 km. Strax före Ljugarn, tag av mot Alskog på väg 144. Tag av mot Lau. Gravfältet ligger utmed vägen efter ca 1 km.

Cykel: Gotlandsleden passerar i närheten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss