Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fårö Gamla hamn / S:t Olov k:a

Gravfältet

Gravfältet Foto: Katarina Amér

Den medeltida hamnen har täppts till av havets stormar och liknar nu mer en rogivande lagun. Muren runt den gamla kyrkogården har för länge sedan fallit samman. Ute i vattnet står ”raukarnas rauk” – den berömda Kaffepannan, Hunden, S:t Oles port eller vad du väljer att kalla den.

Bild på hur det idag ser ut vid den gamla hamnen

Gamle hamn Fårö. Foto: Kristin Löfstrand

En stilla sommarkväll skapar raukarna och havet en fängslande vy, på platsen som under medeltiden var en hamn. Man tror att hamnen användes både för fiske och för handel.

Efter landhöjningen liknar den nu mer en insjö. Vattnets utlopp åt norr har blockerats av strandvallar av sten och grus som slungats upp under stormar, förmodligen så tidigt som på 1300-talet.

I hamnen har man hittat sand som använts som tyngd på båtar. Den innehöll skal från bl.a. ostron, vilket tyder på att båtarna kommit från hamnar utanför Östersjön. Man har också hittat skärvor av tegel och tyskt stengods.

100 m söder om hamnen, omgiven av låga tallar, hittar du en rund kyrkogård med ruiner av ett litet medeltida kapell. Här låg en gång S:t Olofs kyrka. Den norske helgonkungen Olof Haraldsson var under medeltiden populär i norden. Gutasagan berättar att det var han som förde kristendomen till ön när han landsteg vid nuvarande S:t Olofsholm i Hellvi socken.

Det lilla kapellet var byggt i trä. På kyrkogården finns flera gravar i form av ytliga stenkistor. På stranden innanför raukarna, en bit härifrån, ligger femton gravar som troligen är från vikingatiden. Du ser dem i form av låga rösen, högar av sten. Gravarna och hamnen hör ihop och har använts i ungefär 400 år fram till slutet av medeltiden.

Bra att veta för dig som besökare:

 • Från parkeringen till hamnen och lämningarna från kyrkogården är det några hundra meters promenad.
 • Informationsskylt finns vid parkeringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Området skyddas även som naturreservat.

Mer information om naturreservatet Länk till annan webbplats.

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg,
 • göra upp eld i närheten av raukarna vilka därigenom kan skadas eller svärtas av upphettningen,
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder,
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Socken: Fårö

Karaktär: Hamn, gravfält, ruin

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information på RAÄ Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Gamla hamn ligger drygt 4 km nordväst om Fårö k:a. Skyltad avfart från vägen mot Lauter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss