Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Boge Aner kvarn

Kvarnen vid Aner

Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Runt omkring på Gotland kan du se väder- och vattenkvarnar, mer eller mindre bevarade. Vattenkvarnen i Boge används för malning av hembygdsföreningen vid några tillfällen om året. Då kan du höra slamrandet och känna dammet från när mjölet mals med vattenkraft och kvarnstenar.

När kvarnen är stilla och kugghjulen, bommarna och axlarna är vilande är det en rofylld miljö här vid Aner i Boge. Kvarnens aktivitet gör sig dock påmind av det vita mjöldamm som klär interiören. Kan du föreställa dig kvarnen i full aktivitet med strömmande vatten och det öronbedövande ljudet från kvarnstenarna, de stora kugghjulen, bommarna och axlarna som snurrar och rör sig? 

På Gotland har det funnits vatten- och väderkvarnar sedan medeltiden. Eftersom gårdarna hade självhushåll fanns de på var och varannan gård. När man senare dikade ut myrarna och vattnet försvann kunde många vattenkvarnar inte längre användas. Nu är de flesta förfallna eller rentav borta.

Kvarnen vid Aner hör till dem som har fått ett bättre öde och restaurerats, och är den ena av två vattenkvarnar som ännu används för malning på Gotland. Kvarnen är en av flera som byggdes i slutet av 1800-talet längs med Anerån. Ett hjul som är ungefär sex meter i diameter driver kvarnen. Inuti finns dubbla par kvarnstenar. Vattnet strömmar mot kvarnhjulet underifrån, vilket var vanligt på Gotland där vattenflödet inte var så stort.

Kvarnen har två våningar och är uppförd i resvirke och bulteknik med återanvända delar från en tidigare kvarnbyggnad. All utrustning är bevarad. Interiört återfinns även en öppen spis med återanvända finhuggna stendetaljer från någon äldre manbyggnad.

Bra att veta för dig som är besökare

  • Parkeringen ligger i anslutning till besöksplatsen.
  • För information om aktiviteter vid kvarnen hänvisar vi till Othem-Boge hembygdsförening.
  • Kvarnen ligger på privat mark, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Byggnadsminnesförklaringen omfattar vattenkvarnen med hjul samt skyddsområde bestående av kvarndamm med till- och avflöde och dammluckor, samt tillfartsvägen fram till bandtunen.

Information om byggnadsminnen i Gotlands län

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Socken: Boge

Karaktär: Vattenkvarn

Ägare: Privat

Skyddsform: Byggnadsminne

Hitta hit

Bil: från Visby - kör väg 147 i riktning mot Slite. Ta vänster mot Boge kyrka. Aner ligger på höger sida, en liten bit norr om kyrkan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss