Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Visby Annelund

Annelund gravfält, Visby flygplats Foto: Åsa Englund

Kommer du med flyget till Visby ser du delar av det här gravfältet när du kliver ut från terminalbyggnaden.

Gravfältet delas av vägen in till flygplatsen, den mest i ögonfallande delen av gravfältet är inte så stort, men de båda delarna tillsammans bilder ett gravfält med över 400 gravar.

En av över 400 gravar på Annelunds gravfält Foto: Åsa Englund

Gravfältet har använts i ungefär 2000 år, från stenåldern till tidig järnålder. De allra flesta gravarna är daterade kring århundradena kring Kr.f.

Gravfältet är arkeologiskt utgrävt och visar att i den södra delen, det yngre fältet, har främst brandgravar hittats, vilket innebär att människorna som begravts först har bränt. I den andra delen av fältet finns både skelettgravar och brandgravar.

Gravarna är runda och låga, en del har en kvadratisk kista placerad i mitten, gravklot och sydstenar hittas vid flera av gravarna. Storleken varierar från 1,5 meter till 16 meter.

Stenkista Annelund gravfält Foto: Therese Lindström

Stenkista Annelund gravfält Foto: Therese Lindström

Bra att veta för dig som besökare

  • Området betas av lamm, tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.
  • Ena delen av gravfältet är väl synligt från vägen, för att ta sig in behövs stätta passeras. Informationsskylt finns vid stättan.
  • Den sydliga delen av fältet betas inte framröjt i dagsläget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Visby
Karaktär: Gravfält
Markägare: Gotlands kommun
Skyddsform: Fornlämning

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt