Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Visby Annelund

Annelund gravfält, Visby flygplats Foto: Åsa Englund

Kommer du med flyget till Visby ser du delar av det här gravfältet när du kliver ut från terminalbyggnaden.

Gravfältet delas av vägen in till flygplatsen. Den mest i ögonfallande delen av gravfältet är inte så stor, men de båda delarna tillsammans bildar ett gravfält med över 400 gravar.

En av över 400 gravar på Annelunds gravfält Foto: Åsa Englund

Gravfältet har använts i ungefär 2000 år, från stenåldern till tidig järnålder. De allra flesta gravarna är daterade kring århundradena före Kristi födelse.

Gravfältet är arkeologiskt utgrävt. I den södra delen, det yngre fältet, har främst brandgravar hittats, vilket innebär att människorna som begravts där först har bränts. I den andra delen av fältet finns både skelettgravar och brandgravar.

Gravarna är runda och låga, en del har en kvadratisk kista placerad i mitten. Gravklot och sydstenar hittas vid flera av gravarna. Storleken varierar från 1,5 meter till 16 meter.

Stenkista Annelund gravfält Foto: Therese Lindström

Stenkista Annelund gravfält Foto: Therese Lindström

Bra att veta för dig som besökare

  • Området betas av lamm, tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.
  • Ena delen av gravfältet är väl synligt från vägen. För att ta sig in behöver stätta passeras. Informationsskylt finns vid stättan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Gravfältet skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Visby

Karaktär: Gravfält

Markägare: Gotlands kommun

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 148 norrut och följ skyltar mot Visby flygplats

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss