• Räddningstjänsten avråder från eldning

    Med anledning av stigande temperaturer under midsommarhelgen så avråder räddningstjänsten från eldning från och med idag den 23 juni. Beslutet om "eldning avrådes" gäller tillsvidare

Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Visby Annelund

Annelund gravfält, Visby flygplats Foto: Åsa Englund

Kommer du med flyget till Visby ser du delar av det här gravfältet när du kliver ut från terminalbyggnaden.

Gravfältet delas av vägen in till flygplatsen, den mest i ögonfallande delen av gravfältet är inte så stort, men de båda delarna tillsammans bilder ett gravfält med över 400 gravar.

En av över 400 gravar på Annelunds gravfält Foto: Åsa Englund

Gravfältet har använts i ungefär 2000 år, från stenåldern till tidig järnålder. De allra flesta gravarna är daterade kring århundradena kring Kr.f.

Gravfältet är arkeologiskt utgrävt och visar att i den södra delen, det yngre fältet, har främst brandgravar hittats, vilket innebär att människorna som begravts först har bränt. I den andra delen av fältet finns både skelettgravar och brandgravar.

Gravarna är runda och låga, en del har en kvadratisk kista placerad i mitten, gravklot och sydstenar hittas vid flera av gravarna. Storleken varierar från 1,5 meter till 16 meter.

Stenkista Annelund gravfält Foto: Therese Lindström

Stenkista Annelund gravfält Foto: Therese Lindström

Bra att veta för dig som besökare

  • Området betas av lamm, tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.
  • Ena delen av gravfältet är väl synligt från vägen, för att ta sig in behövs stätta passeras. Informationsskylt finns vid stättan.
  • Den sydliga delen av fältet betas inte framröjt i dagsläget.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Visby
Karaktär: Gravfält
Markägare: Gotlands kommun
Skyddsform: Fornlämning

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt