• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

  Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Vind i kombination med snöfall i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Visby innerstad- Hansestaden Visby

Visby innerstad sett från Almedalen

Visby innerstad, sett från Almedalen. Foto: Kristin Löfstrand

Hansestaden Visby, med den omgärdade ringmuren och vallgravarna, är sedan 1995 ett av UNESCO:s utnämnda världsarv. Ett kulturarv med betydelse för hela mänskligheten.

Visby innerstad är kanske mest känt som den medeltida staden men strukturen har faktiskt rötter från vikingatiden. Ringmuren, gatunät, kyrkoruiner och de över 200 hus med medeltida murverk är det som ger staden dess medeltida karaktär, som berättar om en dåtida internationell storstad. Staden tappade under 1300-talet sin ekonomiska betydelse som handelscentrum i Östersjöområdet. Den relativt plötsliga tillbakagången har bidragit till att bebyggelsen räddades från rivning.

Under 1700-talet fick staden åter ett ekonomiskt uppsving och klintarna och det tidigare slottsområdet bebyggdes med enklare trähus uppförda som bulhus, i skiftesverksteknik. Visbys bestånd av bevarad trähusbebyggelse från den tiden är ett unikt kulturarv. En ökad befolkningsmängd bidrar till ytterligare förtätning i innerstaden, offentliga byggnader uppförs, parker anläggs. Först under 1860-talet börjar Visby växa utanför muren.

1987 beslutades Visby innerstad som riksintresse för kulturmiljövård. Den unika bebyggelsen skyddas delvis genom kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har fattat beslut om 280 byggnadsminnen i Visby innerstad. Hela markområdet, ringmuren, kyrkoruinerna med flera skyddas som fornlämning.

Vallgravarna i solnedgång

Ringmuren och Nordergravar i solnedgång. Foto: Kristin Löfstrand

Bra att veta för dig som besökare

 • Världsarvssamordnaren för Hansestaden Visby finns hos Region Gotland.
 • Från och med lördagen vecka 24 till och med vecka 35 är det varje år motorförbud i Visby innerstad. Parkering finns utanför ringmuren.
 • Det finns flera aktörer som håller guidade rundturer om Visby och dess historia. Kontakta turistbyrån för mer information om de olika aktörerna.
 • Visby innerstad ligger i kuperad terräng med gatstensbelagda gator.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Visby
Karaktär: Stadsmiljö
Markägare: Privat, Statligt, Gotlands kommun
Skyddsform: Byggnadsminnen, fornlämningar, riksintresse, världsarv

Karta

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss