Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Västergarn Paviken

Området kring Västergarn är minst sagt intressant. Förutom en intressant och komplex historia som berättar om den tidig handeln och stadsmiljön bjuder Paviken på en vacker, fågelrik natur.

Området kring Paviken och Västergarn, tillsammans med Kronholmen, är ett omfattade område som speglar betydelsen av hamn och handel under yngre järnålder och medeltid. Vad det gäller just hamn, handel och stadstillväxt under den här perioden utgör det här området en av de mest betydelsefulla. Landskapets öppna vyer skapar vackra utsikter men gör också historien mer läsbar.

Paviken

Arkeologiska undersökningar har visat att det här var en hamn- och handelsplats under vikingatid. Den i dag nästan helt igenvuxna sjön var för 1000 år sedan en vik som förbands med havet via ett smalt sund. Platsen hade ett skyddat läge väl passande för en hamn.

Arkeologiska utgrävningar tyder på att hamnen anlades under 700-talet och användes till cirka 1000-talet. Hamn- och handelsverksamheten flyttade då till Västergarn.

I norra delen av Paviken, vid Idåns utlopp fanns verkstadsaktiviteter och skeppsbyggeri. I Västergarnsån och i sundet genom Kronholmen har spår av pålspärrar och bryggor från vikingatid påträffats.

På åsen sydöst om Paviken ligger ett stort gravfält. De arkeologiska undersökningar som gjordes 2015 visar att gravfältet haft en utsträckning långt västerut, ut i vad som idag är åkermarker. Även gravar från yngre järnåldern har påträffats på ömse sidor om Idån.

Naturvärden

Pavikens undervattensvegetation domineras av vårtsärv, en växt som i övrigt är mycket ovanlig i Sverige. I den sydöstligaste delen av reservatet finns en rik förekomst av gotländsk nunneört, en växtart som bara förekommer på Gotland.

Paviken är en av Gotlands fågelrikaste sjöar. Till häckfåglarna hör bland annat grågås, gravand, snatterand, skedand, årta, brun kärrhök, sothöna, småfläckig sumphöna och vattenrall.

Bra att veta för dig som besökare

  • Området betas av nöt, tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.
  • För att ta sig genom hela området behöver stätta behöver passeras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Området skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Området skyddas också som naturreservat.

Mer information om naturreservatet och dess föreskrifter.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Socken: Västergarn

Karaktär: Hamnplats

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning, naturreservat

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 140 mot Klintehamn ca 24 km. Parkeringen ligger till vänster efter du passerat bron, strax efter Stelor.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss