Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klinte Rannarve

Skeppssättning Foto: Katarina Amér

Skeppssättningar Foto: Katarina Amér

Strax norr om Klintehamn, hittar du dessa fyra seglande stenskepp. Längre in i skogen finns också ett bronsåldersröse.

Både rösen och skeppssättningar är gravar. I rösen finns ofta flera personer begravda. Skeppssättningar har ofta varit gravplats åt en person.

Stenarna i skeppen här vid Gannarve är stora och tunga. Mycket arbete måste ha krävts för att få dem på plats. Undra för vem man rest monument för?

Vid utgrävningarna hittade arkeologerna en gravurna med brända ben. Krukan liknade en liten hydda med dörr och tak. I krukan låg två miniatyrknivar i brons.

När skeppssättningarna byggdes, brändes de döda. Benresterna samlades ihop från likbålet och lades med gravgåvorna i en kruka som sedan grävdes ner i skeppet eller alldeles intill. Ibland har likbålet varit på själva skeppsplatsen.

Skeppssättningar finns det många av på Gotland men nästan ingen annanstans. Varför man valde att bygga stenskepp som gravplatser vet vi inte.

Bra att veta för dig som besökare

  • Vägen ner till Rannarve är gropig, lämpar sig inte för buss.
  • Skeppssättningarna är inte synliga från parkeringen men belägna strax intill.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Klinte

Karaktär: Skeppssättning, Röse

Fastighetsägare: Region Gotland

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.


Hitta hit

Från Visby: Kör väg 140 till Klintehamn, sväng av till vänster strax innan hamnen in till Norra kustvägen. Från Norra kustvägen finns skyltning mot Rannarve.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss