Grötlingbo Kulturväg

Landsväg med stenmur om ömse sidor

Grötlingbo kulturväg, foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Det Gotländska vägnätet som används idag härstammar från det medeltida vägnätet, där kyrkorna utgjorde knutpunkterna.

Många av vägarna har rötter i de forntida vägnätet. Ringvägen i Grötlingbo är en av de bäst bevarade. Fornlämningarna innanför denna väg visar hur bygden utvecklades genom århundradena och hur gårdarna flyttades allt längre ut tills ringvägen uppkom vid medeltiden.

Vid Kattlunds, som idag är en museigård, är exempel på rester från den medeltida bebyggelsen. Bebyggelsen i landskapet domineras annars av gårdar från 1700-1800- och 1900-tal, med få moderna tillskott.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Väg 514 är en ringväg som ansluter till väg 142 vid Grötlingbo kyrka i norr och Kattlunds museigård syd.

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så de förblir synliga längs dessa kulturvägar.

Karta

Kontakt