Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grötlingbo Kulturväg

Landsväg med stenmur om ömse sidor

Grötlingbo kulturväg, foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Under medeltiden blir Visby och Gotlands kyrkor knutpunkter i öns vägnät. Till de mest ovanliga vägarna hör de så kallade ringvägarna. Ringvägen i Grötlingbo är den bäst bevarade av dem.

Vägen slingrar sig fram genom landskapet förbi dungar, öppna fält och gamla hus. Längs med vägen löper stenmurar, eller vastar som de heter här på södra Gotland. Visst kan man förundras över alla kilometer av staplad sten?

De medeltida vägarna började byggas redan under förhistorisk tid och de är utgångspunkten för det vägnät som används på Gotland än idag. Därför kan du nu åka längs med Grötlingbo ringväg och få en bra bild av ett historiskt odlingslandskap som på många andra platser har försvunnit. Fornlämningarna som ligger innanför ringvägen visar hur bygden utvecklats under flera tusen år.

Fornlämningarna innanför denna väg visar hur bygden utvecklades genom århundradena och hur gårdarna flyttades allt längre ut tills ringvägen uppkom vid medeltiden.

Gårdarna låg under järnåldern i bygdens mittpunkt vid den odlingsbara marken. Jordbrukarna i Grötlingbo flyttade sedan gårdarna allt längre ut mot områdets utkant för att kunna odla mer av marken. På så vis uppstod ringvägen under medeltiden. Vid Kattlunds museigård finns rester av medeltida byggnader kvar som du kan besöka. Andra hus längs med vägen är mellan hundra och trehundra år gamla, och här finns få moderna tillskott. I dag brukas jorden fortfarande av traktens lantbrukare och de bor här året runt. Många hus har blivit fritidshus eftersom södra Gotland är ett populärt område för rekreation under sommarhalvåret.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Väg 514 är en ringväg som ansluter till väg 142 vid Grötlingbo kyrka i norr och Kattlunds museigård syd.

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så de förblir synliga längs dessa kulturvägar.

Hitta hit

Från Visby: kör väg 142 ca 65km till Grötlingbo, sväng av vid Grötlingbo kyrka.

Buss: linje 10, 11 och 12 passerar i närheten.

 

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss