Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stånga Lojsta slott

spänger leder över vatten mot fornborg

Entré till kulturstigen Foto: Kristin Löfstrand, Länsstyrelsen i Gotlands län

I området kring Lojsta har flera gårdsmiljöer från järnåldern påträffats. Vid den här platsen kan du besöka den rekonstruerade järnåldersgården, Lojstahallen, och promenera den knappa kilometer långa kulturstigen på fornborgen.

De tre sjöarna som idag finns här vid Lojsta var under järnåldern en och samma sjö. De arkeologiska undersökningarna visar på att folk har bott här från omkring 200 till 550 e. Kr. Vid stranden låg en gård som efter arkeologiska undersökningar rekonstruerades på 30-talet. Idag kallas rekonstruktionen Lojstahallen.

Hur en järnåldersgård såg ut kan vi inte veta. Lämningarna visar på kraftiga stengrunder och taket kan ha varit täckt av ag eller torv. Invändiga stolpar, nedstuckna i marken, stöttade byggnaden. I mitten fanns troligtvis eldstaden. Senare rön tyder på att öppningarna som släppte ut röken från eldstaden troligen satt på gavlarna och inte i taket. Ingången tror man oftast var placerade på gaveln.

Man tror att husen inuti kan ha varit uppdelade i flera rum som rymde både människorna och djuren.

Lojsta slott

Om du tar dig längs stigen kommer du passera igenom Lojsta slott, en medeltida borg. Borgen är en av tre i historiska källor nämnda borgar. De andra två kan knytas till Vivesholm i Sanda och Slottsbacken i Slite. På Gotland kallas forntida befästningar ofta för slott, därav namnet. Från tidigare uppmätningar och tolkningar nämns att vattennivån varit cirka 2,5 meter högre än idag. Det betyder att borgen under medeltiden var placerad på en ö. Ofta är det så, att landskapet såg helt annorlunda ut när det begav sig. De branta stupen utgjorde i sig ett hinder, på de mer lättillgängliga platserna förstärktes fornborgen med vallar av sten och jord samt en djup vallgrav.

Utsikt från fornborg, över spänger leder över vattnet.

På väg tillbaka från kulturstigen Foto: Kristin Löfstrand, Länsstyrelsen i Gotlands län

Bra att veta för dig som besökare

 • Det finns en väl tilltagen parkering.
 • Kulturstigen på fornborgen är cirka 800 meter lång. Terrängen är något kuperad du behöver ta dig upp för en längre trappa för att komma upp på fornborgen.
 • Det betar lamm i området. Tänk på att inte mata, klappa eller gå nära djuren.
 • Lojstahallen ligger i anslutning till parkeringen.
 • För mer information kring öppettider och evenemang hänvisar vi till Lojsta slott Hembygdsförening.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornborgen och hallen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Stånga

Karaktär: Fornborg

Markägare: Lojsta slott Hembygdsförening

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss