Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stånga Lojsta slott

Lojstahallen

Lojstahallen. Foto: Katarina Amér

I området kring Lojsta har flera gårdsmiljöer från järnåldern påträffats. Vid den här platsen kan du besöka den rekonstruerade järnåldersgården, Lojstahallen, och promenera den knappa kilometer långa kulturstigen bland de små sjöarna.

De tre sjöarna som idag finns här vid Lojsta var under järnåldern en och samma sjö. De arkeologiska undersökningarna visar på att folk har bott här från omkring 200 till 550 e. Kr. Vid stranden låg en gård som efter arkeologiska undersökningar rekonstruerades på 30-talet. Idag kallas rekonstruktionen Lojstahallen.

Hur en järnåldersgård såg ut kan vi inte veta. Lämningarna visar på kraftiga stengrunder och taket kan ha varit täckt av ag eller torv. Invändiga stolpar, nedstuckna i marken, stöttade byggnaden. I mitten fanns troligtvis eldstaden. Senare rön tyder på att öppningarna som släppte ut röken från eldstaden troligen satt på gavlarna och inte i taket. Ingången tror man oftast var placerade på gaveln.

Man tror att husen inuti kan ha varit uppdelade i flera rum som rymde både människorna och djuren.

Lojsta slott

Om du tar dig längs stigen kommer du passera igenom Lojsta slott, en medeltida borg. Borgen är en av tre i historiska källor nämnda borgar. De andra två kan knytas till Vivesholm i Sanda och Slottsbacken i Slite. På Gotland kallas forntida befästningar ofta för slott, därav namnet. Från tidigare uppmätningar och tolkningar nämns att vattennivån varit cirka 2,5 meter högre än idag. Det betyder att borgen under medeltiden var placerad på en ö. Ofta är det så, att landskapet såg helt annorlunda ut när det begav sig. De branta stupen utgjorde i sig ett hinder, på de mer lättillgängliga platserna förstärktes fornborgen med vallar av sten och jord samt en djup vallgrav.

badplats

Sjöarna vid Lojsta. Foto: Katarina Amér

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns en väl tilltagen parkering.
  • Kulturstigen är cirka 800 meter lång. För att ta sig runt behöver stättor passeras och terrängen är kuperad. Det betar lamm i området. Tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.
  • Lojstahallen ligger i anslutning till parkeringen.
  • Området ägs och förvaltas av Lojsta slott Hembygdsförening.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Stånga
Karaktär: Medeltida borg, järnåldersgård
Markägare: Lojsta slott Hembygdsförening
Skyddsform: Fornlämning

Karta

Kontakt