Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sproge Braidfloar

skeppssättning

Skeppssättning vid Braidfloar Foto: Katarina Amér

Gravfältet vid Braidfloar har fått sitt namn från den intilliggande vägen, som kallas detsamma. På gravfältet finns välbevarade gravar från yngre bronsåldern, cirka 1100 till 400 f. Kr.

Under den yngre bronsåldern var det vanligt att gravarna byggdes som skepp. Här finns tydliga lämningar av sex stycken så kallade skeppssättningar, som har en något mer långsmal form och är uppbyggda av relativt små stenar. De två längsta skeppen är precis lika stora, 44 meter långa och 5 meter breda. Bredvid skeppssättningarna finns runda, högt uppbyggda stensättningar, kantade av stora stenar.

Skeppssättningar

Skeppssättningar är byggda av tätt ställda gråstensblock, eller ibland av kalkstenar. Ofta ligger flera skepp bredvid varandra, men till skillnad från rösen så har skeppssättningar använts som gravplats åt endast en person. Den döde brändes på bål och de tvättade och krossade benen lades i lerkärl. Kärlet grävdes ner i en kista gjord av stenhällar, ibland placerad i skeppssättningen, ibland strax bredvid. Gravgåvor såsom en kniv eller pincett hittas ibland vid utgrävningarna. På Gotland finns cirka 350 skeppssättningar.

stensättning Braidfloar

Stensättning Braidfloar Foto: Katarina Amér

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns en kortare kulturstig, cirka 500m lång, med tillhörande folder. Pdf, 3.1 MB.
  • Området är privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Det betar lamm i hagen tänk på att inte klappa, mata eller gå för nära djuren.
  • Det finns plats för cirka 5 bilar.
  • Informationsskylt finns i anslutning till parkeringsplatsen.
  • Stätta behöver passeras för att ta sig till lämningarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Gravarna skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Sproge/Levide

Karaktär: Skeppssättning

Ägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning, naturreservat

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 140 till Klintehamn, följ skyltning mot Bosarve strax innan Sproge kyrka. Braidfloar ligger efter ca 3 km på höger sida

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss