Sproge Braidfloar

skeppssättning

Skeppssättning vid Braidfloar Foto: Katarina Amér

Gravfältet vid Braidfloar har fått sitt namn från den intilliggande vägen, som kallas detsamma. På gravfältet finns ovanligt välbevarade gravar från yngre bronsåldern, cirka 1100 till 400 f. Kr.

Under den yngre bronsåldern var det vanligt att gravarna byggdes som skepp. Här finns tydliga lämningar av sex stycken så kallade skeppssättningar, som har en något mer långsmal form och är uppbyggda av relativt små stenar. De två längsta skeppen är precis lika stora, 44 meter långa och 5 meter breda. Bredvid skeppssättningarna finns runda, högt uppbyggda stensättningar, kantade av stora stenar.

Skeppssättningar

Skeppssättningar är byggda av tätt ställda gråstensblock, eller ibland av kalkstenar. Ofta ligger flera skepp bredvid varandra, men till skillnad från rösen så har skeppssättningar använts som gravplats åt endast en person. Den döde brändes på bål och de tvättade och krossade benen lades i lerkärl. Kärlet grävdes ner i en kista gjord av stenhällar, ibland placerad i skeppssättningen, ibland strax bredvid. Gravgåvor såsom en kniv eller pincett hittas ibland vid utgrävningarna. På Gotland finns cirka 350 skeppssättningar.

stensättning Braidfloar

Stensättning Braidfloar Foto: Katarina Amér

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns en kortare kulturstig, cirka 500m lång, med tillhörande folder. Pdf, 3.1 MB.
  • Området är privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Det finns plats för cirka 5 bilar.
  • Informationsskylt finns i anslutning till parkeringsplatsen.
  • Stätta behöver passeras för att ta sig till lämningarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Sproge/Levide
Karaktär: Skeppssättning
Ägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning, naturreservat
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt