Fårö Bondans och Langhammars

Ekonomibyggnader Bondans.Foto: Kristin Löfstrand

Ekonomibyggnader vid Bondans. Foto: Kristin Löfstrand

I det karga landskapet på Fårö ligger gårdarna Bondans och Langhammars. Här kan du uppleva ett historiskt bevarat landskap.

Bondans

Gården Bondans skiljer sig från andra gotländska 1800-talsgårdar. Ofta brukar gårdarna ha bostaden och ladugården var för sig, uppdelat mellan lillgård och storgård. Men här vid Bondans ligger de blandade.

De flesta byggnaderna är från mitten av 1800-talet men själva gården har funnits sedan 1783. Ta en titt på de olika sorters tak som finns på Bondans byggnader. På ladugården och en liten bod finns ett karaktäristiskt tak av ag, ett halvgräs som växer i myrar. Ladan och tröskhuset har faltak, med bräder av kärnvirke. Magasinet och gårdshuset täck av tegeltak. Linbastun med kölnan och den valvslagna källaren har torvtak.

Langhammars

Norr om träsken ligger de två gårdarna Langhammars. Delar av det ena huset är från medeltiden. Det har sedan byggts till på 1700- och 1800-talen. Vid gården finns också en lada och ett magasin från 1700-talet. Inne i huset har man hittat en sten med runor som berättar om hur de första eldstäderna byggdes här. Stenen finns nu i Fårö kyrka. Landskapet har kvar sin karaktär sedan 1600-talet. Närmast husen finns små åkrar och en bit ifrån fortsätter steniga ängar och hagar ut på udden Langhammarshammaren. Langhammars är privatbostad.

Väster om Langhammars ligger också en vik med samma namn. I takt med att landet höjs håller nu viken på att bli en sjö. Åt andra hållet ser du gårdarnas gemensamma väderkvarn. Söder om gården ligger ett uppodlat änge. Här har man hittat rester av hus och murar från en medeltida gård.

Naturen kring bebyggelsen

Naturen i området har formats av fårens betande under lång tid. Växterna är låga och skogen gles. På många håll är marken helt öppen. För länge sedan var Bondansträsket, Norrsundet och Alnäsaträsket ett sund som delade Fårö i två delar.

Nere vid havet finns några av Gotlands mest kända raukar. När landet för länge sedan låg under vatten var här en hög klint, som efter havets nötning lämnat kvar de beständiga raukarna.

Växtligheten i området består till stor del av döda träd och enbuskar som växer tryckta mot marken. Hungriga får och starka vindar har delvis påverkat landskapet.

Stenvast

Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Bra att veta för dig som besökare

  • Gårdana ägs privat och håller inte öppet för visningar. Gården är dock väl synlig från allmän väg. Informationsskylten är synlig från vägen och det finns möjlighet att parkera för att läsa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Fårö
Karaktär: Historiska gårdsmiljöer
Fastighetsägare: Privat
Skyddsform: Byggnadsminne

Karta

Kontakt