Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hellvi Annex Prästgårdsruin

Prästgårdsruin

Foto: Kristin Löfstrand

Vid Hellvi kyrka finns idag ruinerna kvar från den medeltida prästgård som beboddes från 1200-talet fram till 1500-talets slut.

När ruinerna undersöktes under 1978-79 hittades rester som visar på att prästgården bestod av ett boningshus och flera uthus när den var aktiv. I söder fanns troligen en smedja eller brygghus. Norr om huset syns spår av en jordkällare. Än idag är gårdens brunn fullt fungerande.

Bostadshuset bestod av tre rum: en dagligstuga med ugn och en förstuga med smalt förrådsrum med välvt tak. Skärvor av fönsterglas visade att man haft fönster med målad dekor.

Vid utgrävningen fann man mycket keramik, beslag av brons och silver och över 60 mynt. Antalet mynt är något förvånande. Hade prästen möjligen tagit hand om och gömt de mynt som offrats i kyrkan - mynt som inte var avsedda att plockas upp och användas?

Bra att veta för dig som är besökare

  • Det finns ingen hänvisningskylt vid vägen men lämningen ligger i anslutning till Hellvi Kyrka.
  • För att ta sig till lämningen behöver stätta passeras.
  • Informationsskylten är placerad i anslutning till parkeringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Prästgårdsruinen ligger inom Träskvidars naturreservat.

Mer information om naturreservatet och dess föreskrifter. Öppnas i nytt fönster.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Socken: Hellvi

Karaktär: Medeltida ruin

Markägare: Naturvårdsverket

Skyddsform: Fornlämning, naturreservat

Mer information om fornlämningen i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 148 mot Lärbro och följ sedan skyltning mot Hellvi till Hellvi kyrka.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss