Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Visby Solberga kloster

Klosterområdet

Klosterområdet Foto: Katarina Amér

I gräset intill tingshuset finns murrester kvar från Gotlands enda nunnekloster. Idag syns det genom upphöjda vallar och rester av stenmurar. Under medeltiden var det ett blomstrande kloster.

På begäran av gotlänningarna grundades, år 1246, Solberga kloster, Cistercienserklostret Mons Solis. Det skulle komma att bli det enda nunneklostret som bildades på Gotland. Enligt Cisterciensernas regler placerades klostret utanför staden. Det var alltså en del av det medeltida Visby, fast placerat utanför ringmuren.

Förutom de cirka 15 nunnorna som levde i klostret levde också noviser, leksystrar och lekbröder där. Vi vet inte när och varför klostret lades ner.

Klosterområdet

De murrester som idag är synliga ovan mark visar kök med matsal (refektorium), klosterkyrkan och ett hus som möjligen varit abbedissans eller priorinnans hus. Utöver dessa har tre till byggnader påträffats. Troligtvis var klosterområdet mycket större än så och området hyste säkerligen flertalet byggnader. Det är möjligt att flera husgrunder finns under mark.

Norr och öster om kyrkan låg klosterkyrkogården, som är samma plats som utgör massgravarna från slaget om Visby 1361.

Klosterlivet

Ora et labora (bön och arbete) var viktiga levnadsregler i klostret. Dagarna följde strikta scheman med mässor och gudstjänster. Tiden däremellan ägnades åt bibliska studier, städning, matlagning, sömnad, sångövning med mera.

Murrester

Murrester Solberga kloster Foto: Katarina Amér

Bra att veta för dig som besökare

  • Klosterruinen ligger strax öster om tingshuset. Det finns ingen avsedd parkering just för klosterområdet men det finns parkeringar i närheten och ruinen ligger på gångavstånd från innerstaden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Klosterruinen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Visby

Karaktär: Kloster ruin

Ägare: Statens Fastighetsverk

Skyddsform: Fornlämning

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Lämningarna från klostret ligger längs med Östra Hansegatan i korsningen mellan Östra Hansegatan och Artillerigatan.

Karta

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss