Fole Vatlings

Visby är känt för sin medeltida bebyggelse, visste du att Gotland har ett unikt bestånd av bevarad medeltida bebyggelse även på landsbygden?

Foto: Åsa Englund

Här vid Vatlings i Fole kan du se denna högresta byggnad som har sitt ursprung från medeltiden. Det är möjligt att inspiration har hämtats från bebyggelsen i Visby innerstad.

Den medeltida byggnaden är uppförd i tre plan, med högrest takfall klätt med faltak. Bottenvåningen inrymmer bland annat en kryssvälvd förstuga samt ett litet tunnvälvt förrådsrum. På andra våningen finns ett rum täckt av ett bjälklag samt på tredje våningen ett tunnvälvt rum med rundbågig hissport på gaveln.

Invändigt förbinds de olika våningsplanen med en smal stentrappa i murverket. I jämnhöjd med andra våningen har det tidigare funnits en svalgång.

Den medeltida bebyggelse som finns bevarad på landsbygden på Gotland är unik för Sverige. Tillgången till sten har gett möjligheter att bygga robusta byggnader som stått sig väl över tid.

Foto: Åsa Englund

Bra att veta för dig som besökare

  • Fastigheten ägs privat och används som privatbostad.
  • Det finns ingen avsedd parkering.
  • Informationsskylten i anslutning till byggnaden. Du kan se byggnaden och läsa skylten utan att göra intrång på den privata tomten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnaden skyddas som byggnadsminne enligt 3 kap kulturmiljölagen.

Information om byggnadsminnen i Gotlands län

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Socken: Fole

Karaktär: Medeltida bebyggelse

Fastighetsägare: Privat

Skyddsform: Byggnadsminne

Hitta hit

Från Visby - kör väg 147 mot Slite drygt 10 km, följ skyltning mot Vatlings.

Buss: linje 22 passerar i närheten.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss