Sundre Kulturväg

Sundre kulturväg

Sundre kulturväg, Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

De öppna landskapen och de kilometerlånga stenmurarna gör färden längs vägen till en upplevelse.

De stenmurar som du ser i landskapet idag härstammar främst från 1700- och 1800-talet, när laga skifte genomfördes. Behovet av att stängsla tros dock ha uppstått redan för 4 000 år sedan när människan började hålla boskap. På flera av de utpekade kulturhistoriska besöksplatserna finns rester av hägnadssystem från järnåldern.

Stenmurarna markerade ägorna men tjänade också ett viktigt syfte i att hålla boskapen utanför de värdefulla odlingarna.

Vägen du åker på genom Sundre är densamma som vid 1600-talets slut.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Väg 500 sträcker sig från strax norr om Sundre ned till Hoburgen

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så de förblir synliga längs dessa kulturvägar.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 142 till Burgsvik. Väg 142 fortsätter därifrån söderut som Hoburgsvägen. Följ till Sundre

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss