Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lärbro Kauparveröset

Kauparveröset

Foto: Kristin Löfstrand

Vill du veta hur ett röse kan se ut om man tar bort all sten? Då ska du åka till Kauparveröset. Det här röset är undersökt och du kan se exempel på en konstruktion som kan dölja sig under stenmassorna.

Under tidig bronsålder, ca 1800 – 1100 f.Kr. lät man bygga väldiga rösen som bergravningsplaster. Rösena är ofta placerade på väl synliga platser, gärna vid kuster eller farleder. Många rösen kan vi se ha fungerat som begravningsplats åt flera personer, under lång tid. Vid undersökningar hittas ofta både skelett i kistor och brända människoben bland stenarna.

Under rösen döljer sig ofta byggnadskonstruktioner av olika slag, som murar torn och kistor. Vid Kauparve syns en tydlig rest av en sådan konstruktion. Det var först efter att Kauparveröset undersökts som det visade sig att röset byggts i flera omgångar och att det längst in fanns ett skorstensliknande torn av staplad kalksten. Där fann man två stenkistor med skelett efter tre personer och några gravgåvor i brons.

Runt om tornet och den innersta delen av graven gick en halvmeterhög mur. Denna mur var till för att hålla stenmassorna på plats. När stenar mellan tornet och muren avlägsnades hittades tre begravninsplatser från järnåldern.

Stenkista

Stenkista Foto: Kristin Löfstrand

Bra att veta för dig som är besökare:

  • Marken är ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Från parkeringen till röset och informationstavlan är det cirka 200 meter längs grusväg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Röset skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Lärbro

Karaktär: Gravplats Bronsålder

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 148 mot Lärbro, Efter Lärbro, tag vänster vid skylt (gul med kringla) mot Kauparve.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss