Lau kastalbacken

Kastal

Kastal med bevarat valv. Foto: Alicia Bristulf

Norr om Lau kyrka ligger ruinen av vad som under 1100-talet var en kastal. Under 1200-1300-talet byggdes kastalen om och användes som prästgård.

planlösning

Planlösning, observera skillnaden på murens tjocklek mellan prästgården och den medeltida kastalen.

Gotländska kastaler

Under 1100- och 1200-talen härjades Östersjön av främmande makter och på Gotland stred bönder och borgare om handelsrättigheterna, vilket 1288 utmynnade i inbördeskrig. Kastaler, borgar, byggdes som försvarsanläggningar. På Gotland finns från 1100-talet 12 kända kastaler eller försvarstorn, varav 4 runda och 8 fyrkantiga. De flesta ligger ett stycke från kusten, nära kyrkor eller vid tidigare hamn- eller handelsplatser.

En kastale är uppförd efter samma princip som ett kärntorn i en medeltida borg, där kärntornet var borgens starkaste fäste. Kastalerna byggdes av sten, med tjocka murar och ofta svårtillgängliga ingångar, trånga trappor och mörka passager - allt för att en inträngande fiende lätt skulle kunde över­rumplas. Kastalerna har flera våningar, varav den nedersta och översta oftast är försedd med valv.

Lau kastal

Ruinen du ser på bilden ovan är en sammanbyggd ruin bestående av en äldre och en yngre del. Den, på bilden, bortre delen är den äldsta delen. Den är kvadratiskt byggd med tjocka väggar, troligtvis uppförd som kastal under 1100-talet. På bilden ovan kan du se valvet som tillhört kastalen. På bilden nedan kan du se skillnaden på väggarnas tjocklek på den äldre respektive yngre delen. De tjocka väggarna på den äldre delen tyder på att den utgjort en försvarsanläggning, kastal.

I bottenvåningen av kastalen finns två lika stora rum (rum I och rum II). De har båda tidigare haft tunnvalv. I murväggen utanför rum II syns rester efter trappan som ledde upp till kastalens övre våning.

Den yngre delen tillkom under 1200 -1300-talet och är rester från den medeltida prästgården. Rum III fungerade som hall och rum V som kök. Rum IV har invändigt haft putsade väggar. Vid restaureringen 1935 såg man spår av ett draperi målat i svart, gult, rött och blått på putsresterna.

Bra att veta för dig som besökare

  • Det är förbjudet att klättra på ruinen.
  • Ruinen är synlig från vägen. Parkering finns i anslutning till kyrkogården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Lau
Karaktär: Medeltida ruin
Markägare: Föreningen Gotlands fornvänner
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt