Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lau kastalbacken

Kastal

Kastal med bevarat valv. Foto: Alicia Bristulf

Norr om Lau kyrka ligger en ruin av en kastal som byggdes under 1100-talet. Under 1200-1300-talet byggdes kastalen om och användes som prästgård.

planlösning

Planlösning, observera skillnaden på murens tjocklek mellan prästgården och den medeltida kastalen.

Gotländska kastaler

Under 1100- och 1200-talen härjades Östersjön av främmande makter och på Gotland stred bönder och borgare om handelsrättigheter. År 1288 utbröt ett inbördeskrig. Kastaler, borgar, byggdes som försvarsanläggningar. På Gotland finns 12 kända kastaler eller försvarstorn, varav 4 runda och 8 fyrkantiga. De flesta ligger ett stycke från kusten, nära kyrkor eller vid tidigare hamn- eller handelsplatser.

En kastal är uppförd efter samma princip som ett kärntorn i en medeltida borg. Ett kärntorn var borgens starkaste fäste. Kastalerna byggdes av sten, med tjocka murar och ofta svårtillgängliga ingångar, trånga trappor och mörka passager - allt för att en inträngande fiende lätt skulle kunde över­rumplas. Kastalerna har flera våningar, varav den nedersta och översta oftast är försedd med valv.

Lau kastal

Ruinen du ser på bilden ovan är en sammanbyggd ruin bestående av en äldre och en yngre del. Den bortre delen på bilden är den äldsta delen. Den är kvadratiskt byggd med tjocka väggar. På bilden ovan kan du se valvet som tillhört kastalen. De tjocka väggarna på den äldre delen tyder på att det varit en kastal, en försvarsanläggning.

I bottenvåningen av kastalen finns två lika stora rum (på bilden rum I och rum II). De har båda tidigare haft tunnvalv. I murväggen utanför rum II syns rester efter trappan som ledde upp till kastalens övre våning.

Den yngre delen tillkom under 1200 -1300-talet och är rester från den medeltida prästgården. Rum III fungerade som hall och rum V som kök. Rum IV har invändigt haft putsade väggar. Vid restaureringen 1935 såg man spår av ett draperi målat i svart, gult, rött och blått på putsresterna.

Bra att veta för dig som besökare

  • Ruinen är synlig från vägen. Parkering finns i anslutning till kyrkogården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Ruinen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Det är förbjudet att klättra på ruinen.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Lau

Karaktär: Medeltida ruin

Markägare: Föreningen Gotlands fornvänner

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningen i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 143 mot Ljugarn i ca 45 km. Strax före samhället, sväng höger mot Alskog och Lau. Efter ca 1 km, tag av mot Lau. Ställ bilen vid kyrkan.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss