Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lärbro Domarlunden

Två skeppssättningar bredvid varandra i beteshage kantad av träd.

Två av skeppssättningarna Foto: Kristin Löfstrand

Under forntiden fanns ett sund mellan Vägumeviken och Kappelshamnsviken. Längs med sundet ligger det flera gravfält. Domarlunden, som delas av dagen landsväg, är ett av dem.

Gravfältet vid Domarlunden har använts i ungefär 1 500 år. Här finns skeppssättningar av både gråsten och kalksten. De tätt liggande stensatta gravarna är från slutet av bronsåldern och början av järnåldern. De flesta är så kallade brandgravar. Brända ben och föremål visar att varje grav användes för en person.

På andra sidan landsvägen hittar du "sangelstenen". Här ute på heden stod år 1030 enligt sägnen en strid mellan gutar och kung Olof den helige. Kungen var här för att med svärd tvinga gutarna att bli kristna, men när han såg gutarna komma blev han rädd och knäföll på en sten. Än idag kan du se groparna efter hans armbågar och knän.

Stenen ute på Lajkarhajd har faktiskt hela 19 gropar på sin yta. Arkeologer kallar dem skålgropar. Skålgropar är tillverkade av människor och man tror att de använts som offerskålar i hednisk kult. När man offrat för god skörd har man lagt smör eller andra gåvor i groparna. Skålgropsstenen kallas också för Sangelstenen, eftersom den sanglar eller sjunger när man knackar på den med en mindre sten. Man tror att även detta ljud användes i den hedniska riten.

Sangelstenen

Sangelstenen Foto: Kristin Löfstrand

Bra att veta för dig som är besökare

  • Domarlunden ligger längs med landsvägen och det sitter skylt med kringla vid vägen. Platsen saknar dock anslutande parkering. Det finns möjlighet till parkering vid Lajkarhajd. Därifrån är det ca 500 m att gå till Domarlunden.
  • För att ta sig in till lämningarna behöver stätta passeras. Lämningarna är delvis synliga från vägen.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Det betar djur i hagen vid sangelstenen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Gravarna skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Det är förbjudet att klättra på ruinen.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Lärbro

Karaktär: Gravfält

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss