Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lärbro Domarlunden

Skeppssättning i skog

Foto: Kristin Löfstrand

Under forntiden fanns ett sund mellan Vägumeviken och Kappelshamnsviken. Längs med sundet ligger det flera gravfält. Domarlunden, som delas av dagen landsväg, är ett av dem.

Gravfältet vid Domarlunden har använts i ungefär 1 500 år. Här finns skeppssättningar av både gråsten och kalksten. De tätt liggande stensatta gravarna är från slutet av bronsåldern och början av järnåldern. De flesta är så kallade brandgravar. Brända ben och föremål visar att varje grav användes för en person.

På andra sidan landsvägen hittar du "sangelstenen". Här ute på heden stod år 1030 enligt sägnen en strid mellan gutar och kung Olof den helige. Kungen var här för att med svärd tvinga gutarna att bli kristna, men när han såg gutarna komma blev han rädd och knäföll på en sten. Än idag kan du se groparna efter hans armbågar och knän.

Stenen ute på Lajkarhajd har faktiskt hela 19 gropar på sin yta. Arkeologer kallar dem skålgropar. Skålgropar är tillverkade av människor och man tror att de använts som offerskålar i hednisk kult. När man offrat för god skörd har man lagt smör eller andra gåvor i groparna. Skålgropsstenen kallas också för Sangelstenen, eftersom den sanglar eller sjunger när man knackar på den med en mindre sten. Man tror att även detta ljud användes i den hedniska riten.

Sangelstenen

Sangelstenen Foto: Kristin Löfstrand

Bra att veta för dig som är besökare

  • Domarlunden ligger längs med landsvägen och det sitter skylt med kringla vid vägen. Platsen saknar dock anslutande parkering. Det finns möjlighet till parkering vid Lajkarhajd. Därifrån är det ca 500 m att gå till Domarlunden.
  • För att ta sig in till lämningarna behöver stätta passeras. Lämningarna är synliga från vägen.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Lärbro
Karaktär:Gravfält
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
RAÄnr: Lärbro 162:1

Kontakt