Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fide Kulturväg

Förutom de karaktäristiska stenmurarna längs vägen, lägg märke till de flertalet byggnader med ag- och flistak.

Foto: Åsa Englund

Gårdarna längs vägen är byggda för mer än 200 år sedan, här finns också lämningar från medeltiden.

Byggnaderna och markerna omges av stenmurar, som på Gotland kallas för stenvast eller stentun. Stenmurarna markerar ägogränser och håller djuren borta från de dyrbara odlingsmarkerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Väg 504 sträcker sig mellan Öja, Fide och Hamra.

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så att de förblir synliga.

Hitta hit

Från Visby - kör väg 142 söderut. Vid Fidenäs sträcker sig väg 504 västerut mot Hamra.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss