Fide Kulturväg

Förutom de karaktäristiska stenmurarna som kantar vägen, lägg märke till de flertalet byggnader med ag- och flistak.

Foto: Åsa Englund

Gårdarna längs vägen är byggda för mer än 200 år sedan, här finns också lämningar från medeltiden.

Byggnaderna och markerna omges av stenmurar, som på Gotland kallas för vast eller tun. Stenmurarna markerar ägogränser och håller djuren borta från de dyrbara odlingsmarkerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Väg 504 sträcker sig mellan Öja- Fide- Hamra.

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så de förblir synliga.

Karta

Kontakt