Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gothem Majster rojr

Majster rojr Foto: Åsa Englund

Denna typ av grav, röse, placerades ofta längs kusten eller längs farleder, väl synliga i landskapet.

Det kan vara svårt att föreställa sig idag men här låg den forntida kusten. Bredvid röset finns rester efter två små skeppssättningar och låga gravar, stensättningar.

På Gotland finns det omkring 1300 stycken rösen från bronsåldern. Oftast är de byggda av gråsten men ibland av kalksten. Under stenmassorna hittar man ofta olika typer av konstruktioner, så som staplade murar, torn eller kistor.

När rösen har undersökts har ofta gravplatser för flera personer påträffats och samma röse har använts under lång tid.

Liten skeppssättning Foto: Åsa Englund

Bra att veta för dig som besökare

  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Gothem

Karaktär: Röse

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information på RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Bil: från Visby - kör väg 147 mot Slite, sväng av mot Vallstena/Källunge kyrka, följ skyltning mot Gothem/Vallstena och sen skyltning mot Åminne/Slite. Efter väg 146 finns hänvisningsskylt till Majster rojr.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss