Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västergarn Västergarnsvallen

Västergarnsvallen Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Västergarnsvallen Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Den medeltida, halvcirkelformade, stadsvallen är fortfarande synlig i landskapet. Den avgränsade Västergarns centrala, medeltida delar mot omkringliggande land men med en öppenhet mot kusten. 

Området kring Paviken och Västergarn, tillsammans med Kronholmen, är ett omfattade område som speglar betydelsen av hamn och handel under yngre järnålder och medeltid. Vad det gäller just hamn, handel och stadstillväxt, under den här perioden, utgör det här området en av de mest betydelsefulla.

Västergarn

Historien gör sitt tydliga uttryck i stadsvallen, den medeltida kyrkan och ruinen från den tidigare kyrkan samt kastalen.

Stadsvallen tros ha anlagt kring år 1000 och omgav själva Västergarn. Den är ca 1 km lång. Muren kan ha varit upp emot 3 meter hög och lika bred nedtill. Nyare arkeologiska undersökningar innanför stadsvallen visar på att det har varit en relativt omfattande bebyggelse från 1100-tal till 1500-tal. Någon liknande anläggning finns inte på Gotland och paralleller är närmast stadsvallen runt Birkas Svarta jord.

I anslutning till den östra delen av vallen finns ruinen kvar av den tidigare stor, romansk kyrkan. Strax intill står kyrkan som byggdes under 1250-talet. Den kyrkan består egentligen bara av ett kor. Svårare ekonomiska tider kan ha hindrat att kyrkan färdigställdes.

Västergarnsvallen

Västergarnsvallen Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Bra att veta för dig som besökare

  • Från Västergarn kyrka kan du gå längs vallens södra del.
  • Området betas delvis av nöt
  • Stättor behöver passeras för att gå hela sträckan.
  • Informationsskylt sitter utanför beteshagarna, i anslutning till parkeringen.
  • Marken ägs privat tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Vallen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

 


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Västergarn

Karaktär: Stadsvall

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningen i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Karta

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss