Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ganthem Tomase

Tomase fornborg Foto: Åsa Englund

Det finns ett hundratal fornborgar på Gotland. En del är byggda på flatmark en del på klintar. Tomase är en så kallad flatmarksborg.

Flatmarksborgar omger sig av vallar ofta gjorda av murar av sten och jord. Murarna har byggt vid borgarnas mest lättillgängliga områden. Som illustrationen nedan visar kan både murarna och jordvallarna varit krönta av träpalissader.

Fornborgen vid Tomase är inte arkeologiskt undersökt och vi vet därför inget om hur borgen kan ha använts. Fornborgar kan genom åren haft fler olika användningsområden.

Utanför fornborgen finns några gravar i from av låga stensättningar. Det går också att ana rester av en vallgrav i nordost.

När man besöker en fornlämning kan man ha i tanken att landskapet har sett annorlunda ut. Landhöjningen har gjort att lämningarna ofta är längre upp på land än vad dem tidigare varit. Här vid Tomase har det dessutom funnits en sjö som idag är en myr, Stormyr. Det har funnits myrstråk ända bort till Ala där det fanns förbindelser med havet.

Illustration fornborg med träpalissader. Illustration: Ulla Sjöswärd

Illustration fornborg med träpalissader. Illustration: Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare:

  • Marken ägs privat och betas av lamm, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • För att ta sig till fornborgen behöver stätta passeras.
  • Informationsskylt finns i anslutning till parkeringen.
  • Sista biten att köra på grusvägen är något gropig.

Stätta in till fornborgen Foto: Åsa Englund

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen.

Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Ganthem

Karaktär: Fornborg

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information på RAÄ Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: kör väg 143 till Roma, sväng av till Dalhem, sväng mot Kräklingbo och följ vägen ca 8 km och sväng mot Gardese. Därefter sitter det mindre blå hänvisningsskyltar.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss