Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Othem Enholmen

Enholmen Foto: Susanne Hallander

Enholmen Foto: Susanne Hallander

På denna karga ö, strax utanför Slite, kan du ta del av ett stycke försvarshistoria och hur det utvecklats från 1600-talet fram till år 2010.

Få platser i Sverige har en militär historia att berätta från 1600-talet fram till 2010-talet. Flertalet byggnadsverk har uppförts och rivits och anpassats till rådande försvarsstrategier. Idag finns välbevarade lämningar och bebyggelse kvar och berättar om den gotländska försvarshistorien.

Enholmen som försvarsanläggning

Efter freden i Brömsebo 1645 började planeringen för den femhörniga bastionskans vars bygge påbörjade 1657 för att sedan avbrytas. Arbetet återupptogs 1711 och färdigställdes först 1771. Namnet Carlsswerd härstammar från Carl XII svärd: Doppskon, Knappen, Fästet, Klingan och Baljan.

Försvarsanläggningen blir dock snabbt omodern och rivs 1788, efter ett ökat hot från öst och Sveriges ändrade försvarsstrategi.

När koleran nådde Östersjöns kuster 1831 inrättades en karantänstation och ett kolerasjukhus på Enholmen. Platsen återgick till krigshamn under Krimkriget 1853. Till följd av det uppfördes två kassematterade försvarsverk, som färdigställdes 1858. Redan 1904 ersätts anläggningarna av batteri Mojner, söder om Slite och Enholmens batterier läggs ned.

Enholmen har dock varit bemannat av militär bevakningspersonal under de två världskrigen och har därefter haft olika funktioner, bland annat som övningsplats för kustartilleriet i Fårösund. Först 2010 avmilitariseras Enholmen.

Bra att veta för dig som besökare

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Donjonerna från 1858 skyddas som statligt byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Karlswärdsfästningsruin skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

 


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Othem

Karaktär: Försvarsanläggning

Fastighetsägare och förvaltare: Statens fastighetsverk

Skyddsform: Statligt byggnadsminne och fornlämning

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 147 till Slite och följ skyltarna mot Slite strandby, där båtarna avgår.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss