Hemse Smiss slott

Smiss slott

Smiss slott foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Slott drar oftast våra tankar till praktfulla byggnader och kungligheter. Den typen av slott finns inte på Gotland. Här används begreppt ofta till att benämna en fornborg.

Det är inte lika tydligt idag, men när fornborgen var aktiv låg den på en utstickande udde vid Mästermyrs strand, strax intill vattenledens utlopp till sjön. De måste haft en bra utsikt över sjön och utlopp!

Man kan fantisera fritt om hur spartanska eller praktfulla fornborgarna varit, hur de använts, vilka människor som bott här och hur de levde, för säkra kan vi aldrig vara.

Av de lämningar som finns kan vi se att borgens inre skyddats av fyra ringformade vallar med mellanliggande vallgravar. Det är möjligt att det även finns husgrunder innuti borgen.

Fornborg Illustation av Ulla Sjöswärd

Hur en fornborg kan ha sett ut. Illustation av Ulla Sjöswärd

Det finns ett 100-tal fornborgar på Gotland. Undersökningar visar att de flesta använts under främst järnåldern men att fornborgarna använts under lång tid med varierande funktioner.

Smiss slott låg nära tingsgränsen och nästan mitt i Sudertredingen (tredingar var en tidig administrativ indelning av ön). Kanske kan borgen fungerat som en tingplats för tredingen?

Bra att veta för dig som besökare

  • Borgen syns och kan upplevas bra redan från parkeringsplatsen. För att ta sig in till lämningarna behöver stätta passeras. Marken i hagen är ojämn av sten.
  • Informationsskylten sitter utanför hagen och kan läsas utan att passera stätta.
  • Hagen betas av lamm.
  • Marken ägs privat tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Hemse
Karaktär: Fornborg
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt