Hemse Smiss slott

Smiss slott

Smiss slott foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Slott drar oftast våra tankar till praktfulla byggnader och kungligheter. Den typen av slott finns inte på Gotland. Här används begreppet ofta till att benämna en fornborg.

Det är inte lika tydligt idag, men när fornborgen var aktiv låg den på en utstickande udde vid Mästermyrs strand, strax intill vattenledens utlopp till sjön. De måste haft en bra utsikt över sjön och utlopp!

Man kan fantisera fritt om hur spartanska eller praktfulla fornborgarna varit, hur de använts, vilka människor som bott här och hur de levde. Det finns ett 100-tal fornborgar på Gotland. Undersökningar visar att de flesta använts under främst järnåldern men att fornborgarna använts under lång tid med varierande funktioner.

Av de lämningar som finns kan vi se att borgens inre skyddats av fyra ringformade vallar med mellanliggande vallgravar. Det är möjligt att det även finns husgrunder inuti borgen.

Smiss slott låg nära tingsgränsen och nästan mitt i Sudertredingen (tredingar var en tidig administrativ indelning av ön). Kanske kan borgen fungerat som en tingsplats för tredingen?

Fornborg Illustration av Ulla Sjöswärd

Hur en fornborg kan ha sett ut. Illustration av Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

  • Borgen syns och kan upplevas från parkeringsplatsen. För att ta sig in till lämningarna behöver stätta passeras. Marken i hagen är ojämn av sten.
  • Informationsskylten sitter utanför hagen och kan läsas utan att passera stätta.
  • Marken ägs privat tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Hemse

Karaktär: Fornborg

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningen i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 142 till Hemse, sväng av mot Sproge/Silte. Det sitter en mindre blå hänvisningsskylt längs vägen.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss