Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norrlanda Bjärs hög

Bjärs hög Foto: Åsa Englund

På Gotland finns många bronsåldersrösen men desto färre bronsåldershögar. Bjärs hög i Norrlanda är den största högen på Gotland.

Bjärs hög är en grav från bronsåldern ca 1 800 f.Kr. De flesta gravarna från denna tid på Gotland är rösen. Till skillnad från rösen är högarna täckta med torv. I torvtäckta rösen bör mer av organiskt material kunna finnas kvar, eftersom torven hindrar luft att tränga ned till graven. Högen vid Bjärs är dock inte undersökt.

Platsen vid Bjärs hög låg under bronsåldern nära en havsvik, man kan se tre närliggande husgrunder från järnåldern. Kanske är det människorna från den gården som anlagt högen. De stora gravarna ingav säkert respekt på den som kom utifrån och visade att här var upptaget land.

Genom danska undersökningar vet vi en del om bronsåldern och hur gravarna var byggda och vilken omsorg man lagt den på den döde och vilka gåvor som fått följa med.

Det mest kända röset i Sverige är Kiviksgraven i Skåne. Det är 75 m i diameter. Det som är extra spännande med den graven är att man kan gå in i röset och få en uppfattning av hur den en gång kan ha sett ut inuti. Kistan är byggd av stenhällar och på hällarnas insida finns många ristade bilder.

Under rösetiden begravdes människorna obrända. Under skeppssättningstiden kremerades de alltid. Varför man ändrade både gravform och gravskick vet vi inte. Men vi vet att under den här tiden spelade solen en viktig roll. Söder var därför ett viktigt, och säkert heligt, väderstreck. Söder om rösen finns ofta någon typ av konstruktion,t. ex en eller flera resta stenar, en kista av stenhällar eller ett mindre röse.

Foto: Åsa Englund

Bra att veta för dig som besökare

  • För att komma till lämningen behöver stätta passeras och det betar djur i hagen.
  • Det finns ingen avsedd parkering men lämningen är synlig från väg.
  • Informationsskylt finns vid stättan.
  • Lämningen är på privat mark, tänk på att visa hänsyn, lämna inget skräp och respektra djuren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Norrlanda
Karaktär: Bronsåldersgrav
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt