Norrlanda Bjärs hög

Bjärs hög Foto: Åsa Englund

På Gotland finns många bronsåldersrösen men desto färre bronsåldershögar. Bjärs hög i Norrlanda är den största högen på Gotland.

Bjärs hög är en grav från bronsåldern ca 1 800 f.Kr. De flesta gravarna från denna tid på Gotland är rösen. Till skillnad från rösen är högarna täckta med torv. I torvtäckta rösen bör mer av organiskt material kunna finnas kvar, eftersom torven hindrar luft att tränga ned till graven. Högen vid Bjärs är dock inte undersökt.

Platsen vid Bjärs hög låg under bronsåldern nära en havsvik, man kan se tre närliggande husgrunder från järnåldern. Kanske är det människorna från den gården som anlagt högen. De stora gravarna ingav säkert respekt på den som kom utifrån och visade att här var upptaget land.

Genom danska undersökningar vet vi en del om bronsåldern och hur gravarna var byggda och vilken omsorg man lagt den på den döde och vilka gåvor som fått följa med.

Det mest kända röset i Sverige är Kiviksgraven i Skåne. Det är 75 m i diameter. Det som är extra spännande med den graven är att man kan gå in i röset och få en uppfattning av hur den en gång kan ha sett ut inuti. Kistan är byggd av stenhällar och på hällarnas insida finns många ristade bilder.

Under rösetiden begravdes människorna obrända. Under skeppssättningstiden kremerades de alltid. Varför man ändrade både gravform och gravskick vet vi inte. Men vi vet att under den här tiden spelade solen en viktig roll. Söder var därför ett viktigt, och säkert heligt, väderstreck. Söder om rösen finns ofta någon typ av konstruktion,t. ex en eller flera resta stenar, en kista av stenhällar eller ett mindre röse.

Foto: Åsa Englund

Bra att veta för dig som besökare

  • För att komma till lämningen behöver stätta passeras.
  • Det betar djur i hagen, tänk på att inte mata, klappa eller gå för nära djuren.
  • Det finns ingen avsedd parkering men lämningen är synlig från väg.
  • Informationsskylt finns vid stättan.
  • Lämningen är på privat mark, tänk på att visa hänsyn, lämna inget skräp och respektra djuren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Graven och husgrunderna skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Socken: Norrlanda

Karaktär: Bronsåldersgrav

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningar i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Väg 147 mot Slite, tag av mot Dalhem. Vid kyrkan i Dalhem, tag vänster mot Hörsne. Fortsätt rakt fram vid Hörsne kyrka och vidare till t-korsning vid väg 146. Tag där vänster och direkt in på en mindre väg till höger mot Trullhalsar/Hammars, efter ca 1 km sväng in på en mindre väg till höger.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss