Hejnum Rings

Hejnum Rings

Husgrund Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

I den öppna betesmarken här vid Rings kan du se tydliga spår av fyra husgrunder som har sitt ursprung århundrandena strax efter Kristi födelse.

Illustrationen nedan visar hur byggnaderna kring den här tiden kan ha sett ut. Branta tak vilade direkt på de kraftiga stengrunderna. Ingångarna var vanligtvis på gaveln. Röken från härdarna fick leta sig ut genom små öppningar under taknocken.

Invändigt stöttades taken av stående stolpar. Som taktäckning kan torv eller ag ha använts. Traditionen att använda ag som taktäckning lever kvar än idag på Gotland.

Illustration av hur en gård kan ha sett ut. Illustration: Ulla Sjöswärd

Illustration av hur en gård kan ha sett ut. Illustration: Ulla Sjöswärd

Husgrunderna är undersökta under 1880-talet. I det största huset hittades lerkärl, nycklar, smycken, brynen och malstenar. Kan det vara detta hus som människorna bott i? Fynden som gjordes i det minsta huset ger indikationer på att det kan ha använts som spannmålsmagasin.

Gårdarnas odlingar var viktiga för människorna överlevnad. Den dyrbara skörden hägnades in av stentunar och fägator byggdes för att leda djuren från gården till betet i skogen. På så vis kunde man skydda sådden från att ätas upp av djuren. Rester av fägator syns i marken.

Fägata Illustration: Ulla Sjöswärd

Fägata Illustration: Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

  • För att ta sig in till husgrunderna behöver stätta passeras. Informationsskylten sitter utanför hagen.
  • Det betar djur i hagen.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Hejnum

Karaktär: Husgrund

Fastighetsägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningen i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: kör väg 147 mot Slite. Ta av mot Hejnum, fortsätt ca 4 km efter Hejnum kyrka. Hänvisningsskylt finns längs vägen.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss