Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fårö Kulturväg

Stentun övergår till trådtun

Hägnader längs landsväg, stentun övergår till trådtun. Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Fårö bjuder på många upplevelser av natur och kultur, det börjar redan när du kommer av färjan. Kulturvägen börjar vid Broa och stäcker sig upp till Gåsemora.

Vägen kantas på båda sidor av stentunar växlat med lammnät och bandtun. Bandtun kallas det som på fastlandet ofta kallas gärdsgårdar.

På vissa ställen kan du se att gräsytor öppnar upp sig mellan tun och väg, det kallas bredsrum.

Stentunen berättar för oss hur odlingslandskapet har sett ut, hur det var organiserat och hur det användes, innan det mer storskaliga jordbruket tog över.

Gårdarna på Fårö ligger glest i landskapet och lambgiftar ligger i spridda beteshagar längre ut från gårdarna, i utmarkerna. Lambgift är en mindre byggnad för fårskötsel, fler av dem här på Fårö är täckta av ag, ett material som traditionellt använts på Gotland, ja, kanske ända sedan järnåldern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Länsstyrelsen och Trafikverket samarbetar kring vård och skötsel av stenmurarna längs kulturvägarna

Hitta hit

Ta färjan över till Fårö. Kulturvägen börjar när du kör av färjan.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss