Stenkyrka Hjulkorsgraven

Hjulkorsgraven

Hjulkorsgraven Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Den här graven tillhörde förr lilla Bjärsgravfältet, men när landsvägen skulle dras om flyttades graven och restaurerades på den här platsen.

Graven är från omkring år 300-400 e. Kr. och mäter 17 meter i diameter. I mitten låg ett mindre röse av gråsten täckt av flata kalkstenar. Under låg de stenkistor som syns på bilden ovan. Vid de arkeologiska undersökningarna hittades bara några brända ben och bronsfragment.

Bra att veta för dig som besökare

  • Graven är synlig från vägen och lättillgänglig från parkering.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Stenkyrka

Markägare: Visby Stift / Stenkyrka Hembygdsförening

Karaktär: Grav

Skyddsform: Graven är rekonstruerad och saknar därför skydd enligt Kulturmiljölagen.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 149 till Stenkyrka, strax innan Stenkyrka kyrka syns graven på höger sida.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss