Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grötlingbo Kattlunds museigård

Kattlunds Manbyggnad Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Kattlunds manbyggnad Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Här vid Kattlunds museigård kan du göra en tidsresa långt tillbaka i tiden och uppleva en unikt bevarad profan bebyggelse från medeltiden. Mycket har hänt här sedan medeltiden men det finns fortfarande betydande medeltida delar kvar.

Ägare

Gårdens förste ägare som vi känner till var Botulf Kattlund. År 1412 tjänstgjorde han som domare i Eke ting. På Botulfs sigill uppträder för första gången Kattlunds bomärke.

Gården fortsatte att vara i olika tingsdomares ägo ända fram till 1600-talets slut. Vid 1920-talet förvärvades fastigheten av Föreningen Gotlands Fornvänner.

Ekonomibyggnad Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Ekonomibyggnad Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Bebyggelsen


Platsen har en äldre historia än den gårdsmiljö som finns här idag. Sydost om gården, på mark som ursprungligen tillhörde Kattlunds, ligger i Kastellgärdet resterna efter en kastal från 1100-talet. Lösfynd i närområdet visar att det funnits boplatser här sedan åtminstone 500-talet. Man har också hittat boplatsfynd från vikingatid och tidig medeltid.

Delar av den stenbyggda manbyggnaden uppfördes troligen redan under 1200- talet. Tillbyggnaden i söder kom nog senare. Under 1600-talets slut delades byggnaden för att ge plats åt två hushåll och det äldre stenhuset övergavs som bostad.

Från 1700-talets slut och framåt genomgick huvudbyggnaden diverse tillbyggnader och förändringar och den medeltida delen sattes åter i bruk. Interiören är välbevarad och möblerad med diverse möbler vilka ursprungligen haft sin plats på Kattlunds.

Ekonomibyggnaderna utgörs av ladugård, bodar och avträdeshus i sten, uppförda långt senare än den medeltida delen av huvudbyggnaden. Den stora ladugårdslängan har betydande andel medeltida murverk och består för övrigt av flera delar, vilka tillkommit vid skilda tider och för olika ändamål.

De synliga riändarna skyddas mot röta dels genom utskjutande stenflisor och dels genom lådliknande höljen av bräder, vilket ger ladugården en karaktäristisk prägel utan andra motsvarigheter i länet.

Ekonomibyggnad Foto: Susanne Hallander

Ekonomibyggnad, notera de inklädda riaändarna Foto: Susanne Hallander

Bra att veta för dig som besökare

  • Museigården ägs och drivs av Föreningen Gotlands fornvänner. För information museigårdens öppettider, servering m.m. hänvisar vi till Gotlands museum.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnaden skyddas som byggnadsminne enligt 3 kap kulturmiljölagen

Information om byggnadsminnen i Gotlands län

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Socken: Grötlingbo

Karaktär: Museigård

Fastighetsägare : Föreningen Gotlands fornvänner

Skyddsform: Byggnadsminne

Hitta hit

Från Visby: kör väg 142 ca 6,5 mil, längs väg 142 sitter hänvisningsskylt mot museigården Kattlunds.

Buss: linje 10, 11 och 12 passerar i närheten.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss